Wat is een Determinantenanalyse?

Wat is een Determinantenanalyse?

Indeling determinanten Het gaat om zowel risicofactoren voor ongezondheid (pathogenese) als om factoren die de gezondheid positief beïnvloeden (salutogenese). We hanteren een indeling in persoonsgebonden factoren, leefstijl en de fysieke en sociale omgeving.

Wat is sociale gradient?

De vaststelling van een zogenaamde sociale gradiënt houdt namelijk in dat niet alleen de sociale extremen opvallende gezondheidsverschillen kennen, maar ook dat de gezondheid van een persoon gradueel verslechtert naarmate de sociale positie die hij of zij inneemt lager is.

Wat zijn sociale determinanten van gezondheid?

Wat zijn sociale determinanten van gezondheid? Sociale determinanten van gezondheid verwijzen dus naar de omstandigheden waarin mensen opgroeien, wonen, werken, leven. Uit het model van Lalonde weten we dat deze omgevingsfactoren een belangrijke invloed uitoefenen op gezondheid.

Kan sociale determinanten van gezondheid en gezondheidsverschillen benoemen?

Dit worden de sociale determinanten van gezondheid genoemd 3. Veel van deze sociale determinanten hangen samen met sociaaleconomische status en liggen vaak buiten het gezondheidsdomein, denk aan ongunstige woon- en werkomstandigheden, ongezondere leefstijl, laaggeletterdheid, armoede en schulden 4.

Is er sprake van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen?

Er zijn aantoonbare gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat die voor een belangrijk deel verklaard kunnen worden door leefstijlverschillen (Mackenbach 2010; Williams 1995). Daarom is er in Nederland veel belangstelling voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Welke determinanten van gedrag zijn er?

In het gedragswiel vind je drie grote categorieën van determinanten: competenties, drijfveren en context. Ze kunnen elk nog verder verfijnd worden.

Welke gezondheidsindicatoren zijn er?

EU-gezondheidsindicatoren (ECHI)

Categorie Voorbeelden
Gezondheidstoestand Kindersterfte, hiv/aids, verkeersslachtoffers
Gezondheidsdeterminanten Regelmatige rokers, consumptie/beschikbaarheid van fruit
Gezondheidszorg: gezondheidsdiensten Inenting van kinderen, ziekenhuisbedden, uitgaven voor gezondheidszorg

Wat zijn oorzaken van gezondheidsverschillen?

Onderliggende oorzaken Veel van deze sociale determinanten hangen samen met sociaaleconomische status en liggen vaak buiten het gezondheidsdomein, denk aan ongunstige woon- en werkomstandigheden, ongezondere leefstijl, laaggeletterdheid, armoede en schulden 4.

Welke gezondheidsverschillen zijn er?

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn verschillen in gezondheid en sterfte tussen mensen met een hoge en met een lage positie in de samenleving. Een lage positie betekent bijvoorbeeld een lage opleiding, een laag inkomen en een beperkt sociaal netwerk.

Related Posts