Wat is een geannoteerde literatuurlijst?

Wat is een geannoteerde literatuurlijst?

Een geannoteerde literatuurlijst geeft in het kort inhoudelijk verklarend commentaar bij de in de lijst opgenomen literatuur. Dit betreft vooral secundaire bronnen/literatuur, maar ook een primaire bron kan geannoteerd worden.

Hoe schrijf je een status Quaestionis?

Status quaestionis (Latijn) of état de question (Frans) is een wetenschappelijke term die zoveel betekent als “de stand van het onderzoek”. De term wordt gebruikt om werken aan te duiden die trachten de stand van zaken voor een bepaald vakgebied samen te vatten.

Hoe zet ik mijn literatuurlijst op alfabetische volgorde?

De bronnen in je literatuurlijst dienen in alfabetische volgorde te staan. Hierbij kijk je naar het eerste element in de bronvermelding, vaak de achternaam van de eerste auteur….Publicaties met meerdere auteurs

 1. Tax, J. T.
 2. Tax, J. T., & Delsink, J.
 3. Tax, J. T., & Delsink, J., & Roberts, A.

Wat betekent geannoteerde bibliografie?

geannoteerde bibliografie – Bibliografieën met noten die aan de trefwoorden zijn toegevoegd om het onderwerp en de omschrijvingen van de trefwoorden te verhelderen, te evalueren of aan te vullen.

Hoe maak je een goede bibliografie?

Maak een lijst van alle boeken, artikelen en websites die je als bron hebt gebruikt in je tekst. Het citeren van artikelen. Begin met de achternaam en voornaam van de auteur, gevolgd door de titel van het artikel, de titel van de publicatie, het volume- en uitgavenummer, de datum en de pagina’s.

Wat is een bibliografie?

bi·blio·gra·fie (de; v; meervoud: bibliografieën) 1lijst van boeken, artikelen enz.

Wat staat er in de bibliografie?

Een bibliografie of literatuurlijst is een lijst met publicaties, dan wel thematisch verzameld (per periode, locatie, onderwerp, auteur, etc.), dan wel verzameld ter ondersteuning van een onderzoek.

Waar staat de bibliografie?

Plaats de cursor aan het einde van de tekst die u wilt citeren. Ga naar Verwijzingen > Stijl en kies een bronvermeldingsstijl. Selecteer Bronvermelding invoegen.

Waar staat bibliografie?

Klik in uw document op de plaats waar u de lijst met geciteerde werken of de bibliografie wilt weergeven (meestal helemaal aan het eind van het document na een pagina-einde). Klik op het tabblad Documentelementen, onder Verwijzingen op Bibliografie en vervolgens op Bibliografie of Geciteerde werken.

Hoe krijg ik de rare tekens in Word weg?

Hoe zet ik dit uit Zoals gezegd kun je dit letterlijk met 1 druk op de knop uitzetten. Op het tabblad Start, bij Alinea, staat een soort P in spiegelbeeld. Als je hierop klikt, verdwijnen de alineamarkeringen, of ze worden juist zichtbaar.

Hoe APA in literatuurlijst?

Volg deze instructies om je APA-literatuurlijst op te maken:

 1. Plaats de sectietitel “Literatuurlijst” dikgedrukt bovenaan de pagina (gecentreerd).
 2. Zet de bronvermeldingen in alfabetische volgorde.
 3. Gebruik dubbele regelafstand voor alle tekst.
 4. Laat bronvermeldingen vanaf de tweede regel inspringen met een tab.

Hoe bronnenlijst invoegen word?

Een bronvermelding invoegen

 1. Klik in het document op de plaats waarop u de bronvermelding wilt invoegen.
 2. Klik op het tabblad Documentelementen onder Verwijzingen op Beheren.
 3. Dubbelklik in de Lijst met bronvermeldingen op de bron die u wilt vermelden. De bronvermelding verschijnt in het document.

Hoe maak je een automatische bronvermelding?

Klik aan het einde van de zin of woordgroep die u wilt citeren en klik vervolgens op het tabblad Verwijzingen in de groep Bronvermeldingen en bibliografie maken op Bronvermeldingen invoegen. Selecteer de gewenste bronvermelding in de lijst met bronvermeldingen onder Bronvermelding invoegen.

Hoe ziet een goede bibliografie eruit?

Begin met de achternaam en voornaam van de auteur, gevolgd door de titel van het artikel, de titel van de publicatie, het volume- en uitgavenummer, de datum en de pagina’s. Zorg dat je waar nodig cursief en interpunctie gebruikt. De indeling is als volgt: Achternaam van de auteur, voornaam.

De APA-literatuurlijst bevat alle bronnen die je hebt geciteerd in je tekst. De lijst met bronvermeldingen start op een nieuwe pagina, direct na de hoofdtekst. Volg deze instructies om je APA-literatuurlijst op te maken: Plaats de sectietitel “Literatuurlijst” dikgedrukt bovenaan de pagina (gecentreerd).

Een bibliografie, bronvermeldingen en verwijzingen maken

 1. Plaats de cursor aan het einde van de tekst die u wilt citeren.
 2. Ga naar Verwijzingen > Stijl en kies een bronvermeldingsstijl.
 3. Selecteer Bronvermelding invoegen.
 4. Kies Nieuwe bron toevoegen en vul de informatie over de bron in.

Wat staat in de bibliografie?

Wat is het verschil tussen een bronnenlijst en literatuurlijst?

Iedere bron die je gebruikt in je scriptie schrijf je op in de literatuurlijst. De literatuurlijst staat helemaal aan het eind van je scriptie maar nog voor de bijlagen. Deze lijst wordt ook wel bronnenlijst, literatuurlijst of reference list genoemd.

Status quaestionis (Latijn) of état de question (Frans) is een wetenschappelijke term die zoveel betekent als “de stand van het onderzoek”.

Wat moet er in een bronnenlijst?

Bronvermelding bestaat uit twee stappen:

 • Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met de volledige vermelding van alle bronnen die je hebt gebruikt, de bronnenlijst ofwel literatuurlijst.
 • In de tekst maak je elke keer als je een bron aanhaalt een korte verwijzing naar die bron.

Wat staat er in een bronnenlijst?

Alle publicaties die je gebruikt moet je achterin je artikel of verslag vermelden in een lijst: de bronnenlijst. Deze wordt ook wel referentielijst of literatuurlijst genoemd. De bronnenlijst is een complete lijst van gebruikte publicaties. Bij de citaten en parafrases in je tekst verwijs je naar de bronnenlijst.

Hoe ziet een bibliografie eruit?

Begin met het citeren van de naam van de auteur, gevolgd door het jaar, daarna de titel van het artikel, de naam van de publicatie, het volume- en het uitgavenummer en de pagina’s waaraan wordt gerefereerd. De indeling is als volgt: Auteur, A. A., & Auteur, B. B. (Year).

Related Posts