Wat is een loopbaanbeleid?

Wat is een loopbaanbeleid?

Een loopbaan- of ontwikkelbeleid is het geheel aan instrumenten en activiteiten dat een werkgever gebruikt om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken. Denk aan werving en selectie, introductie van nieuwe werknemers, coaching, opleidingen en functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen.

Wat is loopbaanbeleid en loopbaanbegeleiding en wat is de relatie met duurzame inzetbaarheid?

Loopbaanbeleid heeft als doelstelling dat het mogelijk wordt dat werknemers in aanmerking komen voor bepaalde opleidingen voor de door hen gewenste functie binnen het bedrijf. In het kader van duurzaam inzetbaarheid wordt gekeken wat het beste past bij de werknemer.

Waarom is loopbaanontwikkeling belangrijk?

Het is goed voor de motivatie Met een loopbaanbeleid stimuleer je medewerkers om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor hun carrière. Juist die autonomie is een belangrijke factor voor de motivatie. En dat bespaart kosten, want gemotiveerde medewerkers beperken het bedrijfsrisico op ziekte en uitval.

Lees ook:   Hoe kan een werknemer zijn vrije dagen opnemen?

Wat is een loopbaanpad?

“Loopbaanpaden geven gestalte aan de meest verkozen en beste routes die een medewerker kan volgen in de organisatie. De medewerkers worden geleid in hun loopbaanvooruitgang en hun bewegingen doorheen de organisatie.

Wat is een loopbaan planning?

Alles wat de mens zelf doet om zijn loopbaan te sturen; het gaat over de keuzes die hij of zij maakt en de investeringen die gedaan worden.

Hoe werkt duurzame inzetbaarheid?

Op hoeveel uren duurzame inzetbaarheid heb ik recht? Het aantal uren waar je recht op hebt, hangt af van je werktijdfactor. Als je fulltime werkt, heb je recht op 40 uren duurzame inzetbaarheid. Als je parttime werkt, vermenigvuldig je 40 uur met jouw werktijdfactor en dan weet op hoeveel uren jij recht hebt.

Wie is verantwoordelijk voor loopbaanplanning?

De overheid, de werkgever én de individuele werknemer zijn hebben ieder hun verantwoordelijkheid.

Wat valt er onder duurzame inzetbaarheid?

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Lees ook:   Wat doen stollingsfactoren?

Hoe kun je duurzame inzetbaarheid inzetten?

Het aantal uren waar je recht op hebt, hangt af van je werktijdfactor. Als je fulltime werkt, heb je recht op 40 uren duurzame inzetbaarheid. Als je parttime werkt, vermenigvuldig je 40 uur met jouw werktijdfactor en dan weet op hoeveel uren jij recht hebt.

Wat is duurzame inzetbaarheid HR?

‘Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Hoe zet je duurzame inzetbaarheid in?

Wat valt er onder duurzame inzetbaarheid primair onderwijs?

Het budget mag alleen worden gebruikt voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid vergroten. De cao PO noemt als bestedingsdoelen onder meer studieverlof, coaching, activiteiten die de mobiliteit bevorderen (zoals stage) en werkzaamheden die niet aan tijd en/of plaats gebonden zijn.

Related Posts