Wat is een meerderheid in de Tweede Kamer?

Wat is een meerderheid in de Tweede Kamer?

Wetten maken Alle wetsvoorstellen moeten zowel door de Tweede als de Eerste Kamer worden goedgekeurd, met een gewone meerderheid: er moeten meer voorstemmen dan tegenstemmen zijn. Dat komt neer op 76 van de 150 Tweede Kamerzetels (zolang alle zetels bezet zijn), en 38 van de 75 Eerste Kamerzetels.

Wat is een coalitieregering?

Een regeringscoalitie is een samenwerking van twee of meer politieke partijen, meestal met een meerderheid van zetels in het parlement, die een regering steunen zodat die een deel van hun doelstellingen werkelijkheid kan maken.

Wat betekent minderheidsregering?

Een minderheidsregering of minderheidskabinet is een kabinet dat gevormd wordt door een of meer politieke partijen die gezamenlijk geen meerderheid van ten minste de helft plus een van het totaalaantal zetels in het parlement hebben.

Hoeveel zetels is de meerderheid in de Eerste Kamer?

De Kamer heeft 75 zetels. De leden worden voor vier jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten van alle provincies en, vanaf 2019, ook door de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland. Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder rechten en bevoegdheden.

Wat is het verschil tussen de regering en de Tweede Kamer?

Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Het parlement controleert de regering en is medewetgever. Een wet kan pas ingaan als de Eerste en de Tweede Kamer het wetsontwerp hebben aangenomen.

Welke politieke partijen vormen op dit moment een coalitie?

Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het staat onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte en werd op 26 oktober 2017 beëdigd als opvolger van het kabinet-Rutte II, na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Hoeveel zetels heb je nodig om een meerderheid te vormen?

Een meerderheidskabinet is een kabinet dat gevormd wordt door een politieke partij of politieke partijen die gezamenlijk een meerderheid van ten minste de helft plus een van het totaal aantal zetels in het parlement hebben. In de Nederlandse Tweede Kamer zijn daarvoor 76 zetels van de 150 zetels voor nodig.

Hoeveel zetels zijn er in de Eerste Kamer?

De Tweede Kamer bestaat uit 150 zetels. Er zijn dus 150 Tweede-Kamerleden. In de Eerste Kamer zijn 75 zetels te verdelen.

Alle wetsvoorstellen moeten zowel door de Tweede als de Eerste Kamer worden goedgekeurd, met een gewone meerderheid: er moeten meer voorstemmen dan tegenstemmen zijn. Dat komt neer op 76 van de 150 Tweede Kamerzetels (zolang alle zetels bezet zijn), en 38 van de 75 Eerste Kamerzetels.

https://www.youtube.com/watch?v=ka4if7K4O1o

Related Posts