Wat is een projectie aardrijkskunde?

Wat is een projectie aardrijkskunde?

Een kaartprojectie is een wiskundige afbeelding die het aardoppervlak (of bijvoorbeeld het oppervlak van een ander hemellichaam) of een deel daarvan over te brengen op een vlakke kaart. Afhankelijk van de aan de kaart gestelde eisen en het af te beelden gebied, is een projectie meer of minder geschikt.

Wat is een projectievlak?

hulpprojectievlak = De (1) kegelmantel of (2) cilindermantel waarop het aardoppervlak wordt afgebeeld, alvorens dit vlak te ontwikkelen* tot het projectievlak.

Hoe noem je een landkaart op een bol?

Een globe is een perfecte bol: de afplatting van de Aarde wordt niet weergegeven omdat de schaal van een globe er te klein voor is. De kaart kan gericht zijn op fysische kenmerken van de aarde, zoals bergen, zeestromen en klimaat, of juist op politieke, zoals landsgrenzen en stadia van ontwikkeling.

Wat betekent Kaartprojectie?

Een kaartprojectie is een eenduidige afbeelding van de coördinaten van punten op een gekromd oppervlak naar een plat vlak.

Wat betekent Stereografische projectie?

stereografische projectie – Verwijst naar een projectie waarbij een massief lichaam wordt weergegeven op een plat vlak. Wordt doorgaans in de cartografie gebruikt om de aarde of een ander hemellichaam te projecteren op een plat vlak.

Hoe heet het vlak dat als basis dient bij het aftekenen?

Het projectievlak is het platte vlak waarop het ruimtelijk object wordt afgebeeld. In de beschrijvende meetkunde worden voornamelijk twee loodrecht op elkaar staande projectievlakken gebruikt.

https://www.youtube.com/watch?v=vPqsEl7-abY

Een kaartprojectie is een wiskundige afbeelding die het aardoppervlak (of bijvoorbeeld het oppervlak van een ander hemellichaam) of een deel daarvan over te brengen op een vlakke kaart. Als wordt afgezien van de afplatting van de Aarde, is dit een afbeelding van een boloppervlak of een deel daarvan op een plat vlak.

Hoeveel verdient een cartograaf?

Check je salaris! Minimum en maximum salaris voor Cartografen en landmeetkundigen – van € 2.034 tot € 4.296 per maand – 2022. Het aanvangssalaris van een Cartografen en landmeetkundigen bedraag meestal tussen de € 2.034 en € 2.672 bruto per maand.

Hoe herken je projectie?

Projectie is wanneer men zich niet bewust is van eigenschappen, motieven of emoties van zichzelf en deze bij een ander plaatst. Volgens de psychoanalyse functioneert projectie als afweermechanisme met als doel de gevoelens (o.a. schaamte, schuld , faalangst) niet te hoeven voelen of te (h)erkennen.

Related Posts