Wat is een regres?

Wat is een regres?

Regres is een juridische term, die simpelweg betekent dat een verzekeraar het schadebedrag verhaalt op de veroorzaker. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verkeersongeluk, maar het kan ook als er sprake is van opzet, bijvoorbeeld bij vernieling of roekeloos gedrag.

Wat is betekent subrogatie?

Subrogatie is de overgang van een vordering op een derde anders dan door verkoop van de vordering. Bij subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De nieuwe schuldeiser neem alle rechten en plichten uit hoofde van de vordering over.

Wat is regres uitoefenen?

Regres is dus het woord dat gebruikt wordt voor de vordering die een persoon of een instantie instelt tot het terugbekomen van hetgeen die persoon of instantie betaald heeft op basis van een of andere wettelijke of contractuele verplichting.

Heeft de verzekeraar een regresrecht?

Zo zijn de slachtoffers van een ongeval dat u veroorzaakt, zeker dat ze een schadevergoeding krijgen van uw verzekeraar. Maar in sommige situaties, bijvoorbeeld bij dronkenschap of als u opzettelijk iemand aanrijdt, heeft uw verzekeraar verhaalsrecht, ook ‘regres’ genoemd.

Wat te doen bij regres?

Regres halen is het verhaal halen op een derde partij om noodzakelijk gemaakte kosten te betalen. Vaak is het regres halen het (ver)halen van loonschade door de werkgever bij een derde partij die aansprakelijk gehouden mag worden voor het arbeidsongeschikt raken van de werknemer.

Wat is Zaakvervanging?

Zaaksvervanging houdt in dat een andere zaak in dezelfde rechtsverhouding in de plaats treedt van een teniet gegane zaak. Bij een gemeenschap geldt dat. » Meer over goed goederen die geacht moeten worden in de plaats van een gemeenschappelijk goed te treden behoren tot de gemeenschap.

Wat is een verhaalsrecht?

Verhaalsrecht betekent dat uw verzekeraar de schadevergoeding die hij betaalde aan de slachtoffers, volledig of gedeeltelijk van u terug kan eisen. Dat kan bijvoorbeeld als u een verkeersongeval veroorzaakte terwijl u dronken was, een rijverbod had, deelnam aan een straatrace …

Wat is het verhaalsrecht?

Een schuldeiser (crediteur) kan een vordering, die hij op een schuldenaar (debiteur) heeft, langs gerechtelijke weg innen door het (doen) verkopen van de bezittingen van de schuldenaar. Dit noemen we “verhaalsrecht”.

Welke kosten verhalen bij regres?

Onder herstelkosten vallen geneeskundige-, verpleeg- en revalidatiekosten. Het regresrecht geldt ook voor de re-integratiekosten. Denk aan de kosten van de arbodienst, revalidatie, taxikosten, aanpassing van de werkplek, kosten van re-activerende trainingen en bij- en herscholingen.

Related Posts