Wat is een tolerantie?

Wat is een tolerantie?

Tolerantie, of verdraagzaamheid is de erkenning dat naast de eigen denkbeelden, gewoonten en kenmerken, er andere zijn van gelijke waarde. Tolerantie betekent dat afwijkende meningen en gedragingen niet met sancties bestreden worden.

Wat wordt bedoeld met de term tolerantie?

Tolerantie geeft aan in welke mate mensen die anders denken, zich anders gedragen of anders worden geaccepteerd in de maatschappij. Tolerantie wordt ook wel verdraagzaamheid genoemd. Tolerantie komt van het Latijnse woord tolerare, dat verdragen betekent.

Wat is een tolerante cultuur?

Tolerantie of verdraagzaamheid is een sociale, culturele of in een religieuze context gebruikte term die de mate aangeeft waarin afwijkend gedrag of leden van bepaalde groepen niet worden gediscrimineerd ondanks hun afwijkend en door de meerderheid verwerpelijk geachte gedrag (of afwijkende meningen).

Wat is tolerantie wiki kids?

Tolerantie betekent dat mensen met een afwijkende mening of levenswijze vrij mogen handelen. (Nederland staat bekend als een tolerant land, aangezien er bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting is.)

Hoeveel Tolerantiepunten heb ik?

Hoeveel toleranties moet je inzetten? Het aantal tolerantiepunten dat je moet inzetten hangt af van het aantal studiepunten van het OPO dat je wil tolereren. Voorbeeld: je OPO telt 3 studiepunten: je moet 3 punten tolerantie van je tolerantiekrediet inzetten om het OPO niet meer opnieuw te moeten afleggen.

Wat betekent lage tolerantie?

1. Er niet tegen kunnen om iets te doen wat vervelend is. U vindt dat alles in het leven leuk en fijn moet zijn.

Hoe tolerant is Nederland?

Ons eigen land staat bekend om z’n tolerantie, maar ook hier zijn veel incidenten. Hoe tolerant zijn we nog? 42 procent van de Nederlanders heeft moeite met zoenende mannen en 10 procent heeft überhaupt moeite met homo’s. Ook mannen die hand in hand lopen over straat.

Hoeveel Tolerantiepunten per jaar inzetten?

Wat is Tolerantiekrediet?

Je tolerantiekrediet zegt voor hoeveel studiepunten je toleranties kan inzetten en bedraagt 10% van het aantal studiepunten dat je effectief moet afleggen binnen de opleiding.

Related Posts