Wat is een Tweehandtekeningenclausule?

Wat is een Tweehandtekeningenclausule?

In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van de zogenaamde ’twee handtekeningen-clausule’, waarbij het voor de bestuurders slechts mogelijk is de vennootschap te binden indien zij beiden akkoord gaan. Daarnaast komt het veel voor dat bestuurders bevoegd zijn om de vennootschap tot een bepaald bedrag te kunnen binden.

Wat is een Douanevertegenwoordiger?

De douanevertegenwoordiger moet gevestigd zijn in het douanegebied van de Europese Unie. Hij mag ook vertegenwoordigen in andere landen van het douanegebied van de Unie. Landen van het douanegebied van de Unie moeten douanevertegenwoordigers uit andere landen van de Unie toelaten als zij voldoen aan de AEO-criteria.

Wat houdt vertegenwoordiging in?

De vertegenwoordiging is een juridische techniek waarbij de gevolgen van een rechtshandeling worden toegerekend aan een andere persoon (de vertegenwoordigde) dan de persoon die de handeling werkelijk stelt (de vertegenwoordiger). Zowel het aanbod als de aanvaarding kan door een vertegenwoordiger verricht worden.

Is bij een bv het bestuur Vertegenwoordigingsbevoegd?

De wet bepaalt dat het bestuur als orgaan (alle bestuurders samen) de bv mag vertegenwoordigen. Ook alle bestuurders afzonderlijk zijn vertegenwoordigingsbevoegd.

Wat zijn Douanevergunningen?

Wanneer u regelmatig goederen onder een economische douaneregeling plaatst is het verstandig om een vergunning aan te vragen. Er zijn verschillende vergunningen die aangevraagd kunnen worden. Zo is er de vergunning actieve veredeling, vergunning passieve veredeling of een vergunning douane-entrepot.

Wat is een directe vertegenwoordiger?

Bij directe vertegenwoordiging verricht de douanevertegenwoordiger een dienst, een feitelijke handeling die voor hem geen juridische binding tot gevolg heeft. Hij zorgt er alleen voor dat de aangifte van de belanghebbende bij de Douane aankomt. Hij handelt in naam en voor rekening van de belanghebbende.

Wie is wettelijk vertegenwoordiging BV?

In beginsel mogen enkel bestuurders een bv vertegenwoordigen. Het is echter mogelijk om ook derden, zoals werknemers, aandeelhouders, accountants, familieleden van bestuurders of anderen de bv rechtsgeldig te laten vertegenwoordigen. Dit kan op twee manieren: Statutair vastgelegd.

Wat is rechtsgeldig vertegenwoordigd door?

Een rechtspersoon (BV, NV of Stichting) is in principe alleen aan een overeenkomst gebonden wanneer de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt. Dat wil zeggen: de overeenkomst moet worden ondertekend door één of meerdere personen die ondertekeningsbevoegd zijn namens de rechtspersoon.

Is bewindvoerder ook wettelijk vertegenwoordiger?

Een andere vorm van wettelijke vertegenwoordiging is bewindvoering. Anders dan in de praktijk vaak gedacht wordt, is een bewindvoerder alleen bevoegd een persoon te vertegenwoordigen bij financiële zaken.

Hoe kan ik wettelijk vertegenwoordiger worden?

Hoe vraag je een wettelijk vertegenwoordiger aan? Je gaat hiervoor naar de kantonrechter. Je kunt zelf een aanvraag indienen, maar ook een partner of familielid kan dit doen. Je heb hiervoor geen advocaat nodig.

Related Posts