Wat is een voetnoot juridisch?

Wat is een voetnoot juridisch?

Een voetnoot begint met een hoofdletter, eindigt met een punt, en bevat meestal de auteursnaam, het jaartal en eventueel de vindplaats (zoals de locatie in een tijdschrift) of een specificering (zoals een paginanummer).

Hoe verwijst u in een literatuurlijst correct naar een bijdrage in een boek?

De bronvermelding in de literatuurlijst voor een bijdrage uit een boek of bundel bevat de initialen en achternaam van de auteur, de initialen en achternaam van de redacteur, de afkorting ‘red’ (tussen haakjes), de titel en eventuele subtitel (cursief), de plaats van uitgave, de uitgever, het jaartal en het paginabereik …

Hoe verwijs je naar een rapport Leidraad?

Voorbeeld 1:

  1. Verkort: Rapport Commissie-Davids 2010, p.
  2. Volledig: Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak, bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 31847, 14.
  3. Verkort: Berntsen 2015, p.
  4. Volledig: L.E. Berntsen, Agency of labour in a flexible pan-European labour market.

Wat moet er allemaal in een literatuurlijst?

De APA-literatuurlijst bevat alle bronnen die je hebt geciteerd in je tekst….Welke bronnen voeg je toe aan je literatuurlijst?

  • Bronnen die je alleen hebt geraadpleegd.
  • Persoonlijke communicatie (zoals e-mails of telefoongesprekken).
  • Algemene vermeldingen van websites of tijdschriften.
  • Algemene kennis.

Als je verwijst naar een webpagina of website, neem je geen bronvermelding op in de literatuurlijst. Je verwijst wel naar deze bronnen in een voetnoot. Hierbij zet je de naam van het artikel tussen enkele aanhalingstekens, gevolgd door een komma en de kortste versie van het webadres.

Hoe voeg je een voetnoot toe in de voettekst?

Ga naar het einde van de zin waar je een voetnoot aan toe wilt voegen. In Microsoft Word ga je naar het tabblad Verwijzingen, en klik je op “Voetnoot invoegen.” Een “1” verschijnt op de plek van de cursor, en er verschijnt een “1” in de voettekst van de pagina. Typ de gegevens van de voetnoot in de voettekst.

Wat is de functie van de voetnoot?

Een voetnoot kan twee functies vervullen: ze kan een nadere verklaring van of een opmerking bij de tekst zijn, of een literatuurverwijzing (een ‘wetenschappelijke referentie’) geven, die dient als bronvermelding, met gegevens over de auteur of auteurs, titel, naam van publicatie, deel/jaargang, bladzijde, jaartal.

Wanneer plaats je de voetnoot achter het laatste leesteken?

Wanneer de voetnoot betrekking heeft op de hele alinea dan plaats je de voetnoot achter het laatste leesteken. Heeft de voetnoot betrekking op een zinsdeel of een specifiek woord dan plaats je de voetnoot hier direct achter.

Related Posts