Wat is een voorbeeld van een stressor?

Wat is een voorbeeld van een stressor?

Psychologische stressoren zijn situaties, opmerkingen, personen of gebeurtenissen die je negatief of bedreigend opvat. Voorbeelden hiervan zijn: scheiding, deadlines op werk, studiedruk. Fysiologische stressoren zijn vooral belastend voor je lichaam. Voorbeelden hiervan zijn: pijn, ziekte en verwondingen.

Wat is een stressfactor?

Oorzaken van stress worden wel stressoren genoemd. Ze kunnen zowel op het werk als in de vrije tijd voorkomen, ze kunnen lichamelijk of emotioneel van aard zijn, en kunnen zowel extern als intern zijn. Externe stressoren worden veroorzaakt door de omgeving en interne stressoren hebben te maken met de persoon zelf.

Wat is een stressor welke verschillende soorten stressoren ken je?

Er zijn verschillende soorten stressoren: Interne en externe stressoren: Interne stressoren: eisen die jij jezelf oplegt, zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Externe stressoren: afhankelijk van situaties waarin je je bevindt en verwachtingen van anderen.

Welke factoren beinvloeden stress?

Eigenschappen die je kwetsbaarder maken voor stress zijn:

  • Perfectionisme.
  • Ambitie.
  • Prestatiegerichtheid.
  • Competitie.
  • Gehaastheid.
  • Niet ‘niets’ kunnen doen.
  • Vaak twee dingen tegelijk doen.
  • Veel van jezelf eisen en ‘moeten’

Wat is een stressor?

Stressoren zijn factoren, invloeden, gebeurtenissen en dergelijke die iemand in een stresssituatie brengen, die tot strain leidt. Strain kan evenwel ook ontstaan door mensen naar opleidingen te sturen die ze of niet aankunnen of die tot geen enkel beter perspectief leiden, of door permanente mentale onderbelasting.

Wat is een stressvolle situatie?

Vervelende stress kennen de meeste mensen wel. Het kan een situatie zijn, zoals het geven van een belangrijke presentatie terwijl je daar onvoldoende op voorbereid bent. Soms kun je ook helemaal gestrest zijn, bijvoorbeeld als je te lang te hard hebt gewerkt en daarbij veel twijfelt over jezelf.

Related Posts