Wat is een warmtecapaciteit?

Wat is een warmtecapaciteit?

Warmtecapaciteit Warmtecapaciteit is een grootheid die aangeeft hoeveel warmte-energie er nodig is om een voorwerp 1 K of 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Het symbool van warmtecapaciteit is C (Hoofdletter om het te onderscheiden van soortelijk warmte!). De eenheid Joule per Kelvin (J/K) of Joule per graad Celsius (J/°C).

Wat is een soortelijke warmte?

De soortelijke of specifieke warmte is de warmtecapaciteit van één massa-eenheid van een bepaalde stof. De SI-eenheid van soortelijke warmte (ook wel specifieke warmte) is joule per kelvin maal kilogram. Water heeft een relatief grote soortelijke warmte: 4186 J/ (kg.K).

Wat is de SI-eenheid van soortelijke warmte?

De SI-eenheid van soortelijke warmte (ook wel specifieke warmte) is joule per kelvin maal kilogram. Water heeft een relatief grote soortelijke warmte: 4186 J/ (kg.K). Dit is een van de redenen (naast het goedkoop, niet giftig en onbrandbaar zijn) voor het gebruik van water in de centrale verwarming.

Warmtecapaciteit Warmtecapaciteit is een grootheid die aangeeft hoeveel warmte-energie er nodig is om een voorwerp 1 K of 1 °C in temperatuur te laten stijgen. Het symbool van warmtecapaciteit is C (Hoofdletter om het te onderscheiden van soortelijk warmte!). De eenheid Joule per Kelvin (J/K) of Joule per graad Celsius (J/°C).

De soortelijke of specifieke warmte is de warmtecapaciteit van één massa-eenheid van een bepaalde stof. De SI-eenheid van soortelijke warmte (ook wel specifieke warmte) is joule per kelvin maal kilogram. Water heeft een relatief grote soortelijke warmte: 4186 J/ (kg.K).

De SI-eenheid van soortelijke warmte (ook wel specifieke warmte) is joule per kelvin maal kilogram. Water heeft een relatief grote soortelijke warmte: 4186 J/ (kg.K). Dit is een van de redenen (naast het goedkoop, niet giftig en onbrandbaar zijn) voor het gebruik van water in de centrale verwarming.

Wat is de warmtecapaciteit van een boiler?

De soortelijke warmtecapaciteit van water is 4187 J/kgK. Om een boiler voor de badkamer met een inhoud van 50 liter water 40 graden K (of Celsius) in temperatuur te laten stijgen is dus nodig: Q = 4187 J/kgK * 50 kg * 40 K = 8.374.000 J ofwel ca. 8,5 MJ (afgezien van

Wat is een warmtewisselaar?

Een warmtewisselaar heeft in principe twee functies, namelijk: – Temperatuur regelen (verwarmen en koelen) – Warmte-uitwisseling (het hergebruiken van warmte die al in het proces zit) Een warmtewisselaar is een energiezuinige toepassing, door warmte te hergebruiken bespaar je het milieu evenals je energierekening.

Related Posts