Wat is emotionele reactiviteit?

Wat is emotionele reactiviteit?

Emotionele reactiviteit staat dus voor een emotionele reactie (automatisch) op een situatie die als onvoorspelbaar, negatief of gevaarlijk wordt gelabeld. Op zich is die reactie niet verkeerd. Het probleem ontstaat, als je er onbewust in meegaat en ernaar handelt.

Wat betekent reactief gedrag?

Reactief betekent dat jij tot actie aangezet wordt door iets of iemand buiten jouzelf om. Je laat het als het ware gebeuren. Je pakt niet de regie, maar je laat de zaken op zijn beloop.

Wat is een reactief gas?

Het ontstaat op natuurlijke wijze door bliksem (door de plotselinge hoge temperatuur in de lucht ontstaat een chemisch proces) en door bacteriën in de grond die de stikstof omzetten naar de reactieve vorm. Reactief stikstof is een belangrijke stof in de natuur omdat het de groei van planten bevordert.

Emotionele reactiviteit staat dus voor een automatische emotionele reactie op een situatie of persoon die als onvoorspelbaar, negatief of gevaarlijk wordt gelabeld. Op zich is die reactie niet verkeerd. Het probleem ontstaat, als je er onbewust in meegaat en ernaar handelt.

Wat is reactiviteit psychologie?

De eigenschap of conditie om gemakkelijk te reageren, vooral de neiging van een stof om chemische reacties te ondergaan.

Wat is reactiviteit?

Reactiviteit is een fundamenteel en tegelijkertijd zeer breed interpreteerbaar begrip uit de scheikunde. Het verwijst in het algemeen naar de neiging van bepaalde chemische verbindingen, functionele groepen of ionen om een chemische reactie aan te gaan.

Wat is reactiviteit onderzoek?

Reactiviteit houdt in dat het gedrag, de overtuigingen en de ideeën van een participant in een diepte-interview of focusgroep beïnvloed worden door de aanwezigheid en de acties van de onderzoeker of interviewer. Als de onderzoekers de respondenten te veel beïnvloeden, komt de validiteit van het onderzoek in het geding.

Wat betekent Reatief?

I zn chemische stof die een bep. reactie kan veroorzaken; II bn (psych.) optredend als reactie; chemisch reagerend.

Related Posts