Wat is flexibel onderwijs?

Wat is flexibel onderwijs?

Flexibel onderwijs is onderwijs dat studenten keuzevrijheid biedt. Flexibel onderwijs kan te maken hebben met wat studenten leren (inhoudelijke keuzevrijheid, onderwijs passend bij hun achtergrond) en hoe studenten leren (op hun eigen tijd en plaats en in hun eigen tempo, op hun eigen niveau en manier.

Wat zijn flexibele schooltijden?

Vanaf 1 augustus 2020 doen 20 basisscholen een experiment met het flexibel invullen en organiseren van de onderwijstijd. Deze scholen mogen afwijken van bijvoorbeeld de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Hiermee onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Waarom Kunskapsskolan?

Filosofie Kunskapsskolan Leerlingen werken voor ieder vak op hun eigen niveau. Omdat leerlingen hierin zelf de regie hebben, leidt dit volgens Kunskapsskolan tot meer motivatie en behalen leerlingen een hoger niveau. Ook bepalen leerlingen zelf hun leerdoelen op basis van hun sterke en zwakke kanten.

Hoeveel pauze op basisschool?

In de cao 2018-2019 voor het basisonderwijs staat het volgende over de rechten en plichten als het om pauze gaat: Als op een dag meer dan 5,5 uur wordt gewerkt, bestaat er recht op een pauze vanuit de Arbeidstijdenwet. Indien de PMR daarmee instemt, kan die pauze worden opgesplitst in 2 x 15 minuten.

Waarom flexibel onderwijs?

Flexibel onderwijs is onderwijs dat studenten keuzevrijheid biedt. Flexibel onderwijs kan te maken hebben met wat studenten leren (inhoudelijke keuzevrijheid, onderwijs passend bij hun achtergrond) en hoe studenten leren (op hun eigen tijd en plaats en in hun eigen tempo, op hun eigen niveau en manier).

Wat is Kunskapsskolan onderwijs?

Kunskapsskolan is een vrij nieuw onderwijsconcept voor gepersonaliseerd leren. Het is in Zweden ontwikkeld, vandaar die lastige naam. In het Zweeds betekent skolan school en kunskap kennis. Op deze scholen volg je een individueel leerplan.

Hoelang duurt een schooldag in Zweden?

Het schooljaar in Zweden loopt van medio/eind augustus tot begin/medio juni. Het schooljaar is opgedeeld in twee semesters, met daartussen de kerstvakantie van medio december tot aan begin januari. Thuisonderwijs wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de overheid en komt zeer weinig voor.

Hoeveel pauze bij continurooster?

Veel scholen werken met een continurooster en soms schieten de pauzes er dan bij in, terwijl mensen volgens de Arbeidstijdenwet wettelijk recht hebben op 30 minuten pauze als zij langer dan 5,5 uur werken.

Wat is een flexibel arbeidscontract?

Met flexibele arbeid denk je al snel aan uitzendkrachten. Maar in de NOW-regeling wordt met ‘flex’ alle arbeidsovereenkomsten bedoeld die niet voor onbepaalde tijd zijn afgesloten. Het gaat dus expliciet niet om uitzendkrachten, maar om werknemers die in dienst zijn en op de loonlijst van de werkgever staan.

Hoeveel procent flexwerkers?

In 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. In de periode 2003-2020 zijn er 625 duizend flexwerknemers bij gekomen.

Related Posts