Wat is Grensarbeiderspensioen?

Wat is Grensarbeiderspensioen?

Een grensarbeider die in België woont en in Nederland werkt kan recht hebben op een aanvulling op zijn Nederlands pensioen vanuit België. Markant hierbij is dat, als de grensarbeider 60 jaar oud is en 35 jaar of meer heeft gewerkt, hij recht kan hebben op dat grensarbeiderspensioen.

Kan ik mijn pensioen ontvangen in het buitenland?

Je kunt je pensioenuitkering in het buitenland laten uitbetalen, maar je kunt op het moment dat je met pensioen gaat je pensioenvermogen niet overbrengen naar het buitenland. Het pensioen wordt dus vanuit Nederland uitgekeerd.

Wat met pensioen bij verhuis naar buitenland?

JE BENT AL MET PENSIOEN EN JE GAAT IN HET BUITENLAND WONEN Het enige dat je dan moet doen is, twee maanden voor je vertrek, je nieuwe adres melden aan de Federale Pensioendienst. Je moet natuurlijk ook via het gemeentebestuur alle gebruikelijke formaliteiten vervullen voor een verhuis naar het buitenland.

Lees ook:   Is Pokemon Ruby a good game?

Kan ik mijn pensioen op een buitenlandse rekening laten storten?

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer overmaken of wijzigen? Om uw pensioen per overschrijving te ontvangen op uw bankrekening in het buitenland zal de FPD u een formulier sturen dat u moet laten invullen door de bankinstelling van het land waar u een rekening geopend hebt.

Hoeveel pensioen als grensarbeider?

Als u in Nederland werkt dan bouwt u wettelijk pensioen op, het zogenaamde AOW-pensioen (Algemene Ouderdomswet). Per verzekerd jaar is er een opbouw van 2%. Als u bij- voorbeeld 10 jaar in Nederland heeft gewerkt zal u 20% van de maximale AOW ontvangen. In 2021 is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Hoe werkt het pensioen in Belgie?

Voor elk kalenderjaar dat u in België werkt, krijgt u een bedrag dat gelijk is aan 75% (gezinsbedrag) of 60% (alleenstaande bedrag) van uw (gemaximeerd) brutoloon. Dat bedrag wordt gedeeld door 45. Met welk percentage uw pensioen berekend wordt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Lees ook:   Is Star Stable free online?

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik emigreer?

Bent u in loondienst? Dan bouwt u naast de AOW waarschijnlijk via uw werkgever pensioen op. Als u voor deze werkgever blijft werken in het buitenland, verandert er niets aan het pensioen dat u opbouwt.

Hoe lang kan een gepensioneerde in het buitenland verblijven?

Op grond van artikel 13 Participatiewet is het personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt toegestaan per kalenderjaar maximaal 13 weken in het buitenland te verblijven.

Hoe kan ik mijn pensioen laten storten op mijn bankrekening?

Op mypension.be kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week:

  1. uw betalingen en de details ervan raadplegen;
  2. ons op een veilige manier uw rekeningnummer of de wijziging ervan meedelen;
  3. enkele dagen op voorhand uw betaaldatum zien.

Related Posts