Wat is het doel van betogende tekst?

Wat is het doel van betogende tekst?

Met een overtuigende of betogende tekst wil de schrijver de mening van de lezer met argumenten beïnvloeden. Voorbeelden kunnen zijn: een commentaar of column in een krant of tijdschrift, een toespraak in de Tweede Kamer, een post op sociale media, een recensie over een boek, film of game of een ingezonden brief.

Wat is het doel van de schrijver?

Tekstdoelen geven aan wat jij als schrijver wilt bereiken met jouw tekst. De 7 tekstdoelen zijn: informeren, instrueren, adviseren, overtuigen, activeren, emotioneren en inspireren. Een tekst heeft minimaal één tekstdoel. Maar een tekst kan ook alle zeven doelen in zich hebben.

Welke soort teksten hebben als doel overtuigen?

Een tekst heeft als doel overtuigen als de schrijver wil dat de lezer de mening van de schrijver overneemt….Tekstdoel en tekstsoort.

Tekstdoel Tekstsoort
overtuigen ingezonden brief, sommige columns
overhalen/activeren reclamefolder, advertentie uitnodiging, affiche

Hoe vind je het doel van een tekst?

Als een tekst de lezers iets wil vertellen, spreek je van een informatieve tekst of van informeren. Een tekst heeft als doel overtuigen als de schrijver wil dat de lezer de mening van de schrijver overneemt. Als het doel overhalen is, probeert de schrijver de lezers wel of niet iets te laten doen.

Wat is een beschouwende presentatie?

Een beschouwing laat de lezer een mening vormen. Dit doel bereikt de schrijver door het onderwerp van verschillende kanten te bekijken. Vaak worden er bepaalde situaties geanalyseerd of verschijnselen verklaard. Hier worden inhoud, opbouw en tips van een beschouwing besproken.

Wat is het belangrijkste doel van een uitnodiging?

Als iemand iets schrijft, heeft hij een doel met die tekst: dat wat hij wil bereiken. Om dat doel te bereiken, kiest hij het soort tekst waarmee hij dat doel het beste kan bereiken….More videos on YouTube.

Doel Soorten
Activeren Advertentie, verkiezingsaffiche, folder van Albert Heijn, uitnodiging voor bv. een film

Wat is het doel van een recept?

Ook zij presenteren de feiten zo objectief mogelijk, maar hebben als extra doel om uit te leggen hoe iets werkt of in elkaar zit. Voorbeelden hiervan zijn gebruiksaanwijzingen, recepten en andere uiteenzettingen . Opiniërende teksten zijn bedoeld om de lezer een mening te laten vormen en aan het denken te zetten.

Welke doelen heeft een tekst?

We maken onderscheid tussen vijf verschillende tekstdoelen: informeren, opiniëren, overtuigen, activeren en amuseren.

Related Posts