Wat is infrastructuur in de ICT?

Wat is infrastructuur in de ICT?

Maar wat is ICT-infrastructuur? Alle computersystemen in je bedrijf én de ondersteunende software en tools die nodig zijn om ICT-toepassingen te beheren, te ontwikkelen en draaiende te houden vormen samen de ICT-infrastructuur.

Wat valt er onder infrastructuur?

Infrastructuur is het geheel aan verbindingen in een bepaald gebied. Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen, spoorwegen, vliegvelden, telefoon, telex, internet en e-mail.

Wat betekent een infrastructuur?

in·fra·struc·tuur (de; v) 1het geheel van auto-, spoor-, waterwegen, havens, vliegvelden, elektrische installaties, kabels enz.

Wat is een goede infrastructuur?

1. Alles wat nodig is om een land goed te laten draaien. Meestal wordt de verkeersinfrastructuur bedoeld, wegen, vliegvelden, spoorlijnen, enzovoort.

Wat is een transportmedium?

Transportmedia vallen in drie hoofdgroepen uiteen: Bekabeling binnen een gebouw zoals UTP. De Ether zoals: WiFi, Bluetooth, straalverbindingen, 4G. Internetverbindingen zoals: VDSL, Glasvezel, kabel.

Wat is een data infrastructuur?

Betekenis. Binnen de ICT wordt de term “IT-infrastructuur” gebruikt voor de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van digitale signalen die gegevens bevatten. Deze laatste omvat (naast transporteren) ook het aanmaken, weergeven, wijzigen, opslaan, verwerken, beveiligen en beheren van data.

Wat is infrastructuur wikikids?

Infrastructuur zijn voorzieningen in een wijk waardoor het beter kan functioneren, zoals wegen, spoorlijnen, leidingen, havens, bruggen en vliegvelden.

Waarom is een goede infrastructuur belangrijk voor een land?

Nederland heeft een goede infrastructuur van wegen en openbaar vervoer nodig die optimale bereikbaarheid biedt aan mensen en bedrijven. Goede doorstroming op het wegennet is belangrijk voor de bloedsomloop van de economie. Het openbaar vervoer moet toegankelijker, betrouwbaarder en efficiënter worden.

Wat is netwerkcomponenten?

Netwerkcomponenten zijn basisnetwerkapparaten die zijn ontworpen als TCP / IP-componenten, die met name interessant zijn voor kleine en middelgrote bedrijven en ook voor geavanceerde, particuliere gebruikers die een semi-professioneel netwerk willen exploiteren.

Wat is datatransport?

o. (-en), transport van gegevens (data) tussen een computer en zijn randapparatuur.

Related Posts