Wat is keto Acidotisch coma?

Wat is keto Acidotisch coma?

Gevaarlijke acute complicatie van diabetes, die fataal kan aflopen: er is sprake van een ernstige ontregeling (hyperglykemie) waarbij het lichaam de vetvoorraad afbreekt en waardoor ketonlichamen (zure afbraakstoffen) vrij komen en het lichaam verzuurt.

Wat is Acidotisch coma Diabeticum?

Keto-acidotisch coma diabeticum Onbehandelde diabetes kan leiden tot coma t.g.v. insulinetekort. Prodromale symptomen: polyurie, dorst, honger, vermagering, moeheid, visusstoornissen, uitdroging, misselijkheid, braken, Kussmaulademhaling.

Hoe ontstaat keto acidose?

Ketoacidose is een verzuring van het bloed. De verzuring ontstaat als er te weinig insuline is om de glucose in het bloed om te zetten in brandstof voor het lichaam. Het lichaam gaat dan andere energiebronnen aanspreken, zoals de vetten die in het lichaam zijn opgeslagen.

Medische term voor de “verzuring” die kan optreden als gevolg van een acute ontregeling met hoge glucosewaarden bij ernstig insulinetekort, meestal bij type 1 diabetes. Als er geen glucose in de cellen komt, worden vetten verbrand voor de nodige energie.

Lees ook:   Hoe wordt een appelboom bevrucht?

Wanneer ontstaat ketocidose?

Ketoacidose ontstaat als er te weinig insuline is om de glucose in je bloed om te zetten in brandstof voor je lichaam. Het lichaam gaat dan andere energiebronnen aanspreken. Dit zijn vetten die zijn opgeslagen in je lichaam. Bij de verbranding van vetten komen ketonen vrij.

Wat is diabetische ketoacidose?

Ketoacidose is een ernstige aandoening die zonder behandeling in ernstige gevallen dodelijk kan verlopen. Daarom is het altijd van belang om professionele hulp te zoeken voor iemand met ketoacidose. De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Bij diabetische ketoacidose is toediening van insuline van groot belang.

Wat is een diabetische ketocidose?

Algemeen. Diabetische keto-acidose (DKA) Verstoring van het interne milieu door hyperglykemie en door toenemende ketonenvorming op basis van absoluut insulinetekort. Cave: DKA kan ook optreden bij type 2 diabetes (m.n. bij mensen met negroïde en Caribische etniciteit). Belangrijkste kenmerken: hyperglykemie, acidose en ketose.

Related Posts