Wat is strategie onderwijs?

Wat is strategie onderwijs?

Een leerstrategie is de manier waarop een leerling het leren aanpakt. Daarbij horen de stappen die hij zet om het leerdoel te bereiken, zoals: Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, Verbanden leggen tussen bestaande en nieuwe kennis.

Wat is strategie instructie?

Strategie-instructie gaat dus om instructie ten aanzien van een strategie. Dit is effectief omdat wanneer leerlingen een nieuwe schrijfstrategie goed leren, ze die zelfstandig kunnen toepassen in nieuwe schrijftaken. Bij het bespreken van de strategie leren de leerlingen expliciet wat de strategie inhoudt.

Wat is er bekend over leerstrategieën?

“Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die leerlingen bewust inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen; ze leren daardoor ‘hoe’ ze moeten en kunnen leren” (afkomstig uit ‘Zelfregulerend leren’ van Pieternel Dijkstra).

Hoe leert het kind het beste?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen het meeste leren van het zelf oefenen met de lesstof en van directe toepassing. Lesstof beter onthouden kan ook door bijvoorbeeld hardop te lezen en/of met de hand mee te schrijven tijdens de uitleg. Bijvoorbeeld door aantekeningen, een samenvatting of een mindmap te maken.

Hierbij is de instructie in de vorm van een dialoog over de tekst tussen docent en leerlingen, waarbij de verantwoordelijkheid geleidelijk aan verschuift van de docent naar de leerling. De leerkracht legt strategieën uit en doet ze voor.

Wat is een blended learning?

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs; idealiter versterken ze elkaar.

Waarom blended learning?

Blended learning biedt als voordeel dat cursisten meer autonomie hebben. Niet alleen kan de trainer het programma beter op de deelnemers afstemmen, maar de deelnemers kunnen binnen het online gedeelte zelf bepalen welke onderwerpen voor hen essentieel zijn en welke niet.

Strategieonderwijs richt zich dus op het verwerven van communicatieve vaardigheden, en niet zozeer op kennis van het taalsysteem. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het schrijfgedrag van ervaren schrijvers; hun aanpak vormt vervolgens het uitgangspunt voor het schrijfonderwijs.

Wat is een cognitief conflict?

Een cognitief conflict is letterlijk een conflict in iemands cognitie – met andere woorden, een gebrek aan overeenkomst tussen twee of meer ideeën of meningen die iemand tegelijkertijd heeft.

Related Posts