Wat is Uitstroombestemming?

Wat is Uitstroombestemming?

Het uitstroomniveau kan per vakgebied verschillen; de uitstroombestemming is een uitspraak over het verwachte of geplande vervolgonderwijs. Deze uitspraak is opnieuw een gewogen besluit op basis van de uitstroomniveaus van de verschillende hoofdvakken én de belemmerende en bevorderende ontwikkelingsfactoren.

Wat is Signaleringswaarde?

De te behalen signaleringswaarden zijn minimumdoelen, ondergrenzen waaraan voldaan moet worden. Scholen worden door de Inspectie van het Onderwijs gestimuleerd om ambitieuze doelen voor de eigen school te stellen wat betreft leerresultaten op de referentieniveaus.

Wat is een handelingsplan onderwijs?

In een handelingsplan staat concreet beschreven welke doelen de school nastreeft met een leerling. Het moet meetbaar zijn, want anders kan nooit nagekeken worden of een leerling het doel gehaald heeft. Een goed handelingsplan stelt de onderwijsbehoeften van het kind centraal.

Wat is mijn Schoolweging?

Het CBS publiceert de schoolweging elk jaar rond begin maart, bij de berekening gaat het CBS uit van de gegevens van alle leerlingen op de school op peildatum 1 oktober. Voor een beperkt aantal scholen is het noodzakelijk dat de inspectie een extra berekening uitvoert op de door het CBS gepubliceerde schoolweging.

Lees ook:   Wat is het voordeel van een lege BV kopen?

Welke CITO-score hoort bij welk niveau?

De CITO-score voor de eindtoets is een cijferscore tussen de 500 en de 550. Een leerling met een score van 535 kan waarschijnlijk naar de HAVO. Als de score boven de 545 ligt, dan kan de leerling waarschijnlijk naar het VWO. De CITO-score is een richtlijn bij het advies dat de school geeft aan de ouders.

Welke CITO scores voor havo VWO?

Voor het VWO adviseert CITO, de organisatie die de eindtoets maakt, een score van minstens 545. Bij een iets lagere score wordt de havo aanbevolen (zolang de score wel minstens 537 is). Bij een score van 536 of lager past dan weer één van de vmbo-leerwegen.

Related Posts