Wat kan je worden als politicoloog?

Wat kan je worden als politicoloog?

Als afgestudeerd politicoloog kun je aan de slag bij de overheid (lokaal, regionaal, nationaal), ondernemingen, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten, de media en bij internationale organisaties in functies als: beleidsmedewerker. journalist. manager.

Wat is politicoloog?

Politicologie (ook wel politieke wetenschap, politieke wetenschappen of staatkunde genoemd) is de sociaalwetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de studie van politiek. De politicologie wordt gekenmerkt door haar substantiële interesse in de politiek in al haar vormen.

Wat doet een statisticus?

Een statisticus is iemand die zich (beroepshalve) bezighoudt met statistiek. Statistici zijn vaak opgeleid in de wiskunde. Statistici werken onder meer bij banken (voor berekeningen aan beleggingen en rentes), verzekeringsmaatschappijen (voor het analyseren van risico’s), pensioenfondsen en onderzoeksinstituten.

Wat kun je doen met een diploma politieke wetenschappen?

Enkele voorbeelden:

 • adviseur voor een politieke partij.
 • beleidsmedewerker in een stads- of gemeentebestuur.
 • wetenschappelijk onderzoeker.
 • beleidsmedewerker in een niet-gouvernementele organisatie.
 • parlementair medewerker in het Vlaams, federaal of Europees parlement.
 • volksvertegenwoordiger.
 • diplomaat.

Wat is een politiek analist?

De Politiek analist voert analyses uit die met de politiek te maken hebben. In de politiek komen op verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus de belangtegenstellingen in de samenleving tot hun recht. Deze belangentegenstellingen kunnen van zowel groepen als individuen zijn.

Wat leer je bij Politicologie?

Tijdens je studie Politicologie verdiep je je in interessante, belangrijke onderwerpen op het terrein van de nationale en internationale politiek. Denk bijvoorbeeld aan verkiezingen, burgeroorlogen of lobbypraktijken. Je leert naar samenlevingen en machtsrelaties te kijken met de analytische blik van een wetenschapper.

Hoeveel verdien je als analist?

Het salaris van de Analist is afhankelijk van de vooropleiding, de specialisatie, en het bedrijf waar hij werkt. Een starter krijgt ongeveer €2195 per maand. Dit kan voor een ervaren Analist oplopen tot €3660 per maand.

Wat betekend analist?

iemand die voor zijn beroep analyses verricht in een laboratorium; laboratoriummedewerker.

Mogelijke beroepen

 • Beleidsmaker bij een ministerie.
 • Raadslid van een gemeente.
 • Fractiemedewerker bij een politieke partij.
 • Consultant in de private of publieke sector.
 • Universitair docent of docent Maatschappijleer op een middelbare school.
 • Projectmedewerker bij non-gouvernementele organisaties.

Hoe lang duurt studie Politicologie?

Past deze studie bij jou?

Diploma BSc Politicologie
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September

Wat verdient een politicoloog?

Als Politicoloog hangt je salaris af van de instante waarvoor je komt te werken. Je startsalaris ligt vaak rond de €2725 en kan uiteindelijk uitkomen rond de €5000. De arbeidsvoorwaarden verschillen ook per instantie. Bij de overheid zijn deze anders dan in het bedrijfsleven.

Wat betekent Politicologie?

politicoloog – Zij die zich bezighouden met het bestuderen van de principes, instellingen en handelswijzen van de politiek en de regering, inclusief het politieke gedrag van individuen en organisaties.

Waar kun je Politicologie studeren?

De universitaire bachelorstudie Politicologie is gericht op (inter)nationale maatschappelijke verschijnselen die samenhangen met de uitoefening van macht dóór mensen óver mensen.

Welke faculteit Politicologie?

Politicologie aan de UvA is een van de leidende politicologie-afdelingen in Europa. De afdeling streeft ernaar alle belangrijke theoretische, inhoudelijke en methodologische tradities in de politicologie te behelzen.

Wat verdiend een historicus?

Wat verdient een Historicus? Het startsalaris van een Historicus ligt op ongeveer €1850 bruto per maand. Dit kan oplopen tot €3500. De secundaire arbeidsvoorwaarden van een Historicus zijn sterk afhankelijk van de organisatie waar hij werkzaam is.

Related Posts