Wat moet er allemaal op een affiche staan?

Wat moet er allemaal op een affiche staan?

Wat staat er op een goede affiche en flyer?

 • De naam van je evenement, eventuele artiesten en randanimatie.
 • De datum.
 • De locatie.
 • De organisator.
 • De toegangsprijs.
 • De sponsors (of je hen vermeldt en hoe, spreek je meestal af met de sponsors zelf)
 • De website van het evenement.

Hoe ziet een poster er uit?

Bij posters zult u vaak een combinatie van beeld en tekst zien. Bij een poster is het belangrijk dat deze precies datgene beschrijft wat u wilt vertellen. Daarom is een goede balans tussen tekst en visueel heel belangrijk. Vaak ziet u bij posters dat vooral beeld spreekt en tekst een toegevoegde waarde biedt.

Hoe begin je een posterpresentatie?

De poster moet zo bondig mogelijk zijn. De kijker moet de essentie van de boodschap in één oogopslag kunnen begrijpen. De poster moet de aandacht trekken. Je kunt hier bijvoorbeeld voor zorgen door middel van een pakkende slogan, afbeelding of bepaald soort kleurgebruik op de poster.

Wat is een goede affiche?

Leid het oog van de kijker Maar zoals het cliché wil, zegt een beeld vaak meer dan duizend woorden. Het is ook wat de mensen het langst onthouden van je affiche. Ga dus op zoek naar dat ene beeld dat je boodschap onderstreept en wees niet te snel tevreden. Foto’s van (gekende) mensen hebben lokaal doorgaans effect.

Hoe groot is een normale poster?

Poster formaten

Papierformaat Afmetingen in mm Afmetingen in inches
A0 poster formaat 841 x 1189 mm 33,1 x 46,8
A1 poster formaat 594 x 840 mm 23,4 x 33,1
A2 poster formaat 420 x 594 mm 16,5 x 23,4
A3 poster formaat 297 x 420 mm 11,7 x 16,5

Wat moet er allemaal op een poster staan?

Een poster of affiche moet volgens mij voldoen aan 3 belangrijke eisen: opvallen, communiceren en aanzetten tot actie.

 • Een poster moet opvallen. Een poster die niet opvalt, wordt niet gezien en brengt geen boodschap over.
 • Een poster moet communiceren.
 • Een poster zet aan tot handelen.

Hoe maakt je een poster?

Wat je moet weten over posters voordat je begint

 1. Plaats zo weinig mogelijk tekst op een poster anders loopt de communicatie heel traag. Een poster maak je immers voor snelle communicatie.
 2. Wees duidelijk in je communicatie.
 3. Zorg dat de poster leesbaar is van grote afstand.
 4. Durf keuzes te maken!
 5. kies je afbeeldingen slim!

Wat moet je op een poster zetten?

Wat in ieder geval op de poster niet mag ontbreken:

 • – Titel: korte aandachttrekkende titel die de lading dekt.
 • – Auteurs: de namen van de auteurs, het onderzoeksinstituut (of de naam van de cursus), het adres en de datum.
 • – Onderzoeksdoel: heldere omschrijving van het onderzoeksdoel, eventueel in vragende vorm.

Hoe maak je een campagne poster?

Hierin spelen een aantal factoren een rol:

 1. Duidelijkheid. Zorg er voor dat je poster duidelijk is.
 2. Leesbaarheid. Zorg dat de poster van een afstand leesbaar is.
 3. Maak duidelijke keuzes. Natuurlijk wil je heel veel vertellen en is de poster voor iedereen bestemd.
 4. Beeldmateriaal moet communiceren.
 5. Emotie.

Related Posts