Wat te doen bij respiratoire Alkalose?

Wat te doen bij respiratoire Alkalose?

Behandeling. Pathologische metabole alkalose kan worden behandeld door water en elektrolyten (natrium en kalium) aan te vullen en de oorzaak te behandelen. Bij zeer ernstige metabole alkalose wordt soms verdund zuur in de vorm van ammoniumchloride toegediend.

Wat is respiratoire compensatie?

Er is dus meer base in het bloed en de pH stijgt. Dit noemt men een metabole alkalose. Respiratoire acidose als compensatie: De longen werken vrij snel (binnen minuten) dit hoge pH tegen door minder CO2 uit te ademen, waardoor de pH na verloop van tijd weer genormaliseerd wordt.

Hoe reageert het Ademcentrum op de pco2 van het bloed?

Het ademcentrum reageert hier snel op door een toename van de ademfrequentie en ademdiepte. Door het uitademen van CO2 helpen de longen, wanneer ze hier tenminste toe in staat zijn, de hoeveelheid zuur in het lichaam te verlagen naar normaalwaarde.

Wat is een respiratoire Alkalose?

Respiratoire alkalose Deze vorm van alkalose komt meestal doordat je te snel of te diep ademt, ook wel hyperventilatie genoemd. Hierdoor verlaten te veel zure stoffen je lichaam via de ademhaling verlaten.

Wat is Base Excess?

De base excess is een maat van de metabole component van de stoornis van het zuur-base- evenwicht. Een positieve base excess geeft een metabole alkalose aan, een negatieve base ex- cess een metabole acidose.

Wat is het pco2?

partiële druk van CO2 in bloed of andere lichaamsvloeistoffen; koolzuurspanning. Zie ook bloedonderzoek.

Wat is een normale pco2 waarde?

Normaal waarden

pH 7,36 – 7,44
pCO2 35 – 48 mmHg
pO2 75 – 100 mmHg
HCO3- 22 – 26 mmmol/l
BE -2,5 – +2,5

Hoe beoordeel je een Bloedgas?

Beoordelen van een bloedgas analyse

  1. Beoordeel de pH. – Is de pH te laag? Dan is het bloed te zuur, en is er sprake van een acidose. – Is de pH te hoog? Dan is het bloed te basisch, en is er sprake van een alkalose.
  2. Beoordeel de pCO2 en HCO3- – Is er een acidose met een hoge pCO2 en een normaal HCO3-?

Wat in het bloed is verlaagd bij een metabole alkalose?

Verlies van bepaalde basische stoffen probeert je lichaam vaak te compenseren door andere basische stoffen vast te houden. Bij metabole acidose houdt je lichaam vaak chloor vast. Hierdoor ontstaat er een teveel aan chloor in je lichaam, ook wel hyperchloremische acidose genoemd.

Wat doet koolstofdioxide in je bloed?

CO2 wordt geproduceerd in ons lichaam bij verbranding in bijvoorbeeld de spieren. Het wordt in het bloed opgenomen en gaat daar een reactie aan met water, H2O. Dit splitst zich in H+ (sterk zuur) en HCO3- (bicarbonaat, zwak basisch). Hierdoor maakt CO2 het bloed netto zuurder.

Related Posts