Wat te zeggen bij bedrijfsarts?

Wat te zeggen bij bedrijfsarts?

Vertel de bedrijfsarts zo concreet mogelijk hoe het met je energie en herstelvermogen is gesteld. Zo krijgt hij een goede indruk van je (on)mogelijkheden om je werk weer te hervatten. Vertel zoiets als dit: Als ik 30 minuten achter de computer zit om mail te beantwoorden, voel ik me totaal opgefokt.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen bij werkhervatting na een burn-out?

Als werknemer met een burn-out kan je dus na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten met behoud van (een deel van) je ziekte-uitkering, om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme.

Wat kan werkgever doen bij burn-out?

Na burn-out Is het tijd voor re-integratie, begeleid hem of haar dan om rustig op te bouwen. In het PvA worden werktijden aangegeven; zorg ervoor dat de werknemer zich hieraan houdt en niet te snel weer opbouwt. Ook de typen taken kunnen helpen. Geef kleine klusjes die niet zorgen voor grote werkdruk.

Wat zeg je niet tegen een bedrijfsarts?

Het is absoluut onverstandig om aan te geven dat je écht niet meer wilt werken en/of terugkeren of dat je weigert om mee te werken aan het re-integratieplan dat de bedrijfsarts voor je heeft opgesteld. Als je je niet kunt vinden in dat plan, kun je aangeven wat je er niet prettig aan vindt.

Wat mag een arbo arts wel en niet?

De bedrijfsarts moet zich houden aan wettelijke privacyregels en mag geen medische informatie of andere privé-informatie van de werknemer aan jou verstrekken. De bedrijfsarts mag je wél informeren over de functionele beperkingen en mogelijkheden van de medewerker en de gevolgen daarvan voor zijn werk.

Hoe lang thuis met een burn-out?

Mensen herstellen meestal wel goed van een burn-out. Maar niet iedereen herstelt even snel. Bij een actieve aanpak is de kans groot dat u uw normale bezigheden geleidelijk weer kunt oppakken. Meestal lukt dit binnen enkele maanden.

Wat zijn je rechten bij een burn-out?

Zowel werkgever als werknemer hebben een probleem als zij bij burn-out willen komen tot een ontslag. Zolang de werknemer ziek is, geldt het wettelijk opzegverbod (art. 7:670 lid 1 BW). Als een werknemer toch meewerkt aan zijn ontslag of tijdens burn-out zelf ontslag neemt, loopt hij zijn rechten op een uitkering mis.

Related Posts