Wat valt onder een wetenschappelijk artikel?

Wat valt onder een wetenschappelijk artikel?

Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers. Het doel van deze publicaties is resultaten van onderzoek aan elkaar te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op te stellen.

Wat is een wetenschappelijk verslag?

Een wetenschappelijk verslag is bedoeld om pure wetenschappelijke bevindingen, tezamen met de interpretaties ervan, over te brengen op een duidelijk, volgbare manier.

Wat wordt verstaan onder wetenschappelijke bronnen?

In de wetenschappelijke wereld worden artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften (journals) als goede bronnen gezien, omdat: de tijdschriften betrouwbare bronnen zijn en vaak hoog aangeschreven staan.

Wat is de betekenis van wetenschap?

we·ten·schap (de; v) 1het weten; = kennis2(meervoud: wetenschappen) het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven: natuurwetenschappen natuurkunde, scheikunde, geologie enz.; sociale wetenschappen sociale geografie, culturele antropologie, economie, pedagogiek, politieke wetenschappen, sociologie enz.

Wat is kenmerkend voor een wetenschappelijke publicatie in tegenstelling tot een publicatie die geschikt is voor een breed publiek?

Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers….Enkele kenmerken van deze publicaties zijn:

 • variatie in taalgebruik van eenvoudig tot ingewikkeld.
 • oriëntatie op de concrete beroepspraktijk; toepasbaarheid staat centraal.
 • schaarse literatuurverwijzingen.

Wat is wetenschap betoog?

8.1 Betoog. Als je anderen wilt overtuigen van jouw standpunt, formuleer je een (wetenschappelijk) betoog. Een betoog is een verdediging van een standpunt door middel van argumenten. Een standpunt is een uitspraak die ter discussie staat.

Wat is een wetenschappelijk tijdschrift artikel?

In wetenschappelijke tijdschriften publiceren wetenschappers voor andere wetenschappers hun artikelen. Artikelen zijn meestal tussen 10-20 pagina ’s lang en bevatten resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De artikelen zijn bedoeld voor insiders, niet voor het algemene publiek.

Welke soorten publicaties zijn er?

Primaire publicaties

 • artikelen in vaktijdschriften (journals)
 • patenten.
 • boeken, geschreven door een of enkele auteurs.
 • bijdragen uit geredigeerde bundels, d.w.z. bundels met wetenschappelijke opstellen, gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van een wetenschappelijke redactie.
 • voordrachten of posters op congressen.

Welke woorden horen bij wetenschap?

1) Bekendheid 2) Bewustzijn 3) Computerkunde 4) Doctrine 5) Geheel van de menselijke kennis 6) Het geheel der menselijke kennis 7) Het geheel van de menselijke kennis 8) …

Wat is Open Access publiceren?

Een publicatie wordt gedefinieerd als ‘open access’ wanneer er geen financiële, wettelijke of technische belemmeringen zijn om toegang te krijgen – dat wil zeggen wanneer iedereen de informatie kan lezen, downloaden, kopiëren, verspreiden, afdrukken, zoeken, voor gebruik in bijvoorbeeld onderwijs of op een andere …

Waar kun je wetenschappelijke artikelen vinden?

Een wetenschappelijk artikel zoek je best via een databank. Er bestaan zowel algemene databanken (bv. Google Scholar, Scopus, Web of Science) als disciplinespecifieke databanken (bv. PubMed voor gezondheidswetenschappen).

Hoe ziet een betoog er uit?

In een betoog wil je, net als tijdens een debat, anderen overtuigen om jouw standpunt in te nemen. Dit doe je door argumenten te brengen die jouw (opgelegde) mening ondersteunen. Je gaat er in een betoog vanuit dat de lezer het oneens is met jouw standpunt óf nog geen mening heeft over het onderwerp.

Welke maandbladen zijn er?

Altijd wat te lezen

 • Libelle.
 • Margriet.
 • Story.
 • Flair.
 • Donald Duck.
 • AutoWeek.
 • LINDA.
 • Veronica Superguide.

Related Posts