Wat valt onder lichamelijke integriteit?

Wat valt onder lichamelijke integriteit?

Het recht op lichamelijke integriteit betekent dat je niet zonder toestemming of goede reden aan iemands lichaam mag komen. Dit recht, dat ook is vastgelegd in de Grondwet, biedt mensen bescherming tegen ongewenste (medische) ingrepen aan hun lichaam.

Wat betekent onschendbaarheid van zijn persoon?

Het betekent dat iedere persoon zelf beslist wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke handelingen worden uitgevoerd.

Welke twee gevolgen heeft artikel 7 lid 2 GW?

Lid 1 van artikel 7 verbiedt voor de drukpersvrijheid elk voorafgaand verlof, lid 2 zegt dat er geen voorafgaand toezicht is op de inhoud van een radio- of televisie- uitzending en in lid 3 wordt voor het openbaar maken van gedachten en gevoelens door andere middelen dan pers en omroep voorafgaand ‘verlof wegens de …

Wat is de definitie van vrijheid van meningsuiting?

Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen – in gesprekken en gedrukte tekst, in tekeningen en liedjes, op radio, televisie en internet. …

Wat is het zelfbeschikkingsrecht?

Zelfbeschikking en mensenrechten. Zelfbeschikking is het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zowel voor het individu als voor een collectief, bijvoorbeeld een volk.

Wat is onaantastbaarheid van het lichaam?

In dit artikel staat het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, of medische handelen worden verricht en of voorgeschreven medicijnen worden ingenomen. Beperkingen zijn alleen mogelijk als dit wettelijk is geregeld.

Wat wordt er bedoeld met de koningin is onschendbaar?

De Koninklijke onschendbaarheid na 1848 is geregeld in het huidige art. 42 van de Grondwet. Het begrip ‘onschendbaar’ betekent sinds 1848 dat de koning gebonden is aan het recht en de wet en niet ‘boven de wet’ staat. In de Nederlandse staat is er echter geen orgaan dat dwingend gezag aan de koning kan opleggen.

Zelfbeschikking is het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zowel voor het individu als voor een collectief, bijvoorbeeld een volk. Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien worden als een element van de persoonlijke vrijheid, en daarmee als een grondslag van de mensenrechten.

Related Posts