Wat verstaan we onder identificatie?

Wat verstaan we onder identificatie?

De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. De identificatieplicht geeft de politie of toezichthouders niet de bevoegdheid zonder reden uw identiteit te controleren.

Hoe identiteit vaststellen?

De identiteit van een natuurlijk persoon wordt vastgesteld aan de hand van een geldig en origineel identiteitsbewijs, zoals een nationaal paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs.

Welke ID bewijzen zijn geldig?

paspoort; Nederlandse identiteitskaart; ID-kaart of paspoort uit een EER-land; Nederlands vreemdelingendocument.

Welk identiteitsbewijs CoronaCheck?

Nee, de bezoeker moet altijd een geldig coronabewijs en een identiteitsbewijs laten zien. Je controleert de geldigheid van het bewijs met behulp van de CoronaCheck Scanner.

Waarom is identificatie belangrijk?

Waarom is identificatie belangrijk? Om goede en veilige zorg te kunnen bieden, moeten wij zeker weten dat we de juiste gegevens koppelen aan de juiste persoon. Zo voorkomen we vergissingen en zorgen we ervoor dat we werken met de juiste gegevens uit het juiste medisch dossier.

Lees ook:   Which Call of Duty has split-screen on PC?

Wat moet ik als werkgever doen om te voldoen aan de identificatieplicht?

Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. Voordat de werknemer in dienst komt, controleert u het originele identiteitsbewijs. U bewaart een kopie ervan in uw administratie.

Wat is de corona pas?

Sinds eind juni 2021 wordt de CoronaCheck-app, in de volksmond coronapas of coronapaspoort, gebruikt bij festivals, evenementen en sportwedstrijden. Sinds eind september moeten bezoekers van 13 jaar en ouder het toegangsbewijs ook tonen in de culturele sector en bij horecagelegenheden.

Related Posts