Wat verstaan we onder kernwaarden?

Wat verstaan we onder kernwaarden?

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een bedrijf of organisatie. De kernwaarden van een bedrijf zijn dus de punten waar de organisatie naar streeft. Een voorbeeld van een kernwaarde van een bedrijf is maatschappelijke verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid voor het milieu.

Waar gaat het om bij de kernwaarden van een bedrijf?

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur drie tot vijf heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken. Bijvoorbeeld: wij zijn nuchter, daadkrachtig en zorgvuldig.

Hoe formuleer je kernwaarden?

Hoe ontdek ik en formuleer ik de kernwaarden van mijn bedrijf als ondernemer?

ambitieus enthousiast intelligent
betrouwbaar gepassioneerd liefdevol
consequent genieter praat makkelijk
creatief gevoelig meelevend
dienstbaar gul mild
Lees ook:   Can the court force a DNA test UK?

Waar moet een kernwaarden aan voldoen?

3 eisen waaraan kernwaarden moeten voldoen

  1. 1 – Ze zijn authentiek. Je kunt in je arbeidsmarktcommunicatie wel zeggen dat je een dynamische organisatie bent die innovatieve producten ontwikkeld, maar dan moet dat wel zo zijn.
  2. 2 – Ze zijn inspirerend. Een kernwaarde moet zorgen voor bezieling.
  3. 3 – Ze zijn onderscheidend.

Wat zijn de kernwaarden van Apple?

Maar Apple is meer dan dat! Onze kernwaarde, is dat we ervan overtuigd zijn dat mensen met passie de wereld ten goede kunnen veranderen. Dat is wat we geloven. En dat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, degenen zijn die dat ook daadwerkelijk doen.”

Hoeveel waarden zijn er?

Om jouw eigen gedragsregels vorm te geven is het dus van belang om te weten wat jouw waarden zijn. De 10 meestvoorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

Related Posts