Wat voor bijwerking heeft losartan?

Wat voor bijwerking heeft losartan?

Spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn, spierzwakte en spierkramp. Meestal is dit onschuldig, maar zelden kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken.

Hoe snel effect amlodipine?

Dit vermindert de kans op een angina pectoris-aanval. De werking begint binnen 1 uur na inname en houdt ongeveer 24 uur aan. Het effect merkt u doordat u minder last heeft van pijn op de borst, bijvoorbeeld bij het traplopen.

Is losartan gevaarlijk?

De verkeerde stof in de medicijnen met losartan heet N-nitrosodimethylamine (NDEA). Van deze stof wordt aangegeven dat het kankerverwekkend kan zijn, net als alcohol en geroosterd vlees ook kankerverwekkend kunnen zijn. Het risico bij een korte periode gebruik is heel erg klein.

Hoe lang duurt het voordat losartan uit je lichaam is?

Kinetische gegevens

Resorptie goed.
Metabolisering in de actieve carboxylzuurmetaboliet vnl. door CYP2C9.
Eliminatie vnl. als inactieve metabolieten, met de feces 58% en urine 35%. Losartan en de actieve metaboliet worden niet door hemodialyse verwijderd.
T 1/2el 2 uur (losartan), 6–9 uur (actieve metaboliet).

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

  • Duizeligheid. Dit merkt u vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.
  • Vermoeidheid en een zwak gevoel.
  • Een verminderde nierwerking na gebruik gedurende meerdere maanden.
  • Bloedarmoede.
  • Een te sterke daling van uw bloedglucose.
  • Teveel aan kalium, een bepaalde stof in het bloed.

Welke medicijnen veroorzaken kanker?

Voorbeelden van medicijnen die een wisselwerking hebben met medicijnen tegen kanker zijn slaapmiddelen, maagzuurremmers, antidepressiva en bloedverdunners.

What does losartan mean?

Losartan is used to treat high blood pressure (hypertension). It is also used to lower the risk of stroke in certain people with heart disease. Losartan is used to slow long-term kidney damage in people with type 2 diabetes who also have high blood pressure.

Is losartan good for high blood pressure?

Can I drink alcohol while taking losartan?

Losartan is used to treat high blood pressure (hypertension). It is also used to lower the risk of stroke in certain people with heart disease. Drinking alcohol can further lower your blood pressure and may increase certain side effects of losartan.

How long does it take for losartan to work?

Losartan is used to treat high blood pressure (hypertension). It is also used to lower the risk of stroke in certain people with heart disease. It may take 3 to 6 weeks of using losartan before your blood pressure is under control.

Related Posts