Wat was de boodschap van Obadja?

Wat was de boodschap van Obadja?

Wat kan ik met Obadja’s boodschap? Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed komt voor de val (Spreuken 16:18). “Wees niet haatdragend of wraakzuchtig, maar heb uw naaste net zo lief als uzelf.” (Leviticus 19:18, door Jezus Christus in Lucas 6:31 en Mattheüs 7:12 als kerntekst van de Thora aangehaald.

Waar gevecht Jacob met de engel?

In Genesis 32:2-27 vreest Jakob Ezau te ontmoeten. Hij stuurt van tevoren een geschenk naar Ezau om hem gunstig te stellen. Voordat Jakob Ezau daadwerkelijk ontmoet heeft hij eerst nog een gevecht met de engel.

Wat betekent Obadja?

Hebreeuws ‘dienaar van Jahweh’. Naam van een van de zogenaamd kleine profeten uit het Oude Testament.

Bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau.” (verzen 20-21), eindigt Obadja nadrukkelijk met “-en aan de HEER zal het koningschap toebehoren.” De kern van de boodschap van Jezus Christus is juist, dat het koninkrijk van God (van de hemelen, de nieuwe wereld) anders is dan door landjepik tot …

Van wie stammen de Edomieten af?

De Hebreeuwse Bijbel stelt dat de Edomieten afstammen van Esau, de oudere broer van Jakob en neemt een lijst op met stamhoofden uit de periode kort na Esau. De voornaamste bron voor Edom in deze periode is de Hebreeuwse Bijbel, waar de Edomieten nogal eens als tegenstanders van de Israëlieten naar voren komen.

Waar woonden de Edomieten?

Edom (Hebreeuws אֱדוֹם ‘Edôm) is het gebied waar in de oudheid de Edomieten woonden. In Assyrische bronnen wordt het gebied Udumi genoemd. In de Grieks-Romeinse periode heette het gebied Idumea (Oudgrieks Ἰδουμαία (Idoumaia); Latijn Idumaea).

Waar komen de Palestijnen oorspronkelijk vandaan?

De meeste Palestijnen zien het Palestijnse volk als behorend tot de Arabische wereld en hebben als moedertaal het Arabisch. Tot de Palestijnen worden doorgaans ook zij gerekend die afstammen van de Bedoeïenen die oorspronkelijk in Historisch Palestina woonachtig waren en/of in dit gebied als nomaden hun vee hoedden.

Waar ligt het Seirgebergte?

Het Seïrgebergte (Hebreeuws: הַר-שֵׂעִיר) bevindt zich tussen de Dode Zee en de Golf van Akaba en was de zuidoostelijke grens tussen Edom en het Koninkrijk Juda. Het kan ook de oudere historische grens zijn geweest van het Egyptische Rijk in Kanaän.

Hoeveel mannen gingen naar het gebergte van SEIR?

Van den stam van Simeon, die naar Jacobs profetie (Gen. 49 : 7) verdeeld en verstrooid zal worden in Jacob, trokken vijfhonderd man naar het gebergte van Seïr; zij versloegen het overschot der van Amalek ontkomenen en vestigden zich in het veroverde land (1 Kron. 4 : 42, 43).

Waar ligt idumea?

in de Grieks-Romeinse periode naam van landstreek in Z. -Judea rondom Hebron, daarvóór Edom* geheten, waarmee I. echter niet geheel samenvalt.

Related Posts