Wat zet je in een excuusbrief?

Wat zet je in een excuusbrief?

Met een excuusbrief van twee of drie zinnetjes bereik je niet het juiste effect. Laat de ander zien dat je tijd en moeite in de brief hebt gestoken. Probeer uit te leggen waarom je dat wat je hebt gedaan, hebt gedaan. Het kan zijn dat de ander zich beter voelt als hij of zij weet dat je geen slechte bedoelingen had.

Wat is een bevestigingsbrief?

Een bevestigingsbrief of zakelijke brief is een briefwisseling om details te bevestigen, zoals mondelinge overeenkomsten, afspraken en sollicitatiegesprekken.

Om een echt goede excuusbrief te schrijven, zijn de volgende 8 tips heel belangrijk:

 1. Tip #1: Zorg voor een duidelijk overzicht van het probleem.
 2. Tip #2: Erken uw fout en de impact ervan voor (de business van) de klant.
 3. Tip #3: Plaats uzelf in de situatie van de klant.
 4. Tip #4: Vermijd standaard antwoorden.

Hoe goed je excuses aanbieden?

De 10 tips voor het aanbieden van je excuses

 • Wees oprecht. Van Rapper Boef en Camiel Eurlings tot Kevin Spacey.
 • Neem je verantwoordelijkheid. Geen smoesjes dus.
 • Toon begrip.
 • Vraag om vergiffenis.
 • Wees bereid je excuses meerdere malen aan te bieden.
 • Repareer de schade.
 • Kies het juiste moment.
 • Zet je trots opzij.

Hoe bied je je excuses aan via de mail?

Neem daar de tijd voor.

 1. Geef je vergissing of fout eerlijk toe. Toon aan dat je de situatie begrijpt en dat je beseft wat er is misgelopen.
 2. Bevestig hun gevoelens.
 3. Laat zien dat je je fout begrijpt.
 4. Leg duidelijk uit hoe je de situatie zoekt recht te zetten naar de toekomst toe.
 5. Hou het simpel.

Hoe schrijf je een verontschuldigingsbrief?

Leg in het kort uit waar je brief over gaat. Het is een goed idee om degene aan wie je de brief schrijft in het begin van je brief te vertellen dat het om een excuusbrief gaat. Op die manier geef je hem of haar de kans om zichzelf emotioneel voor te bereiden op wat er in de rest van de brief staat.

Hoe schrijf je een schriftelijk verzoek?

 1. Schriftelijk verzoek – voorbeeld.
 2. Voorbeeld van een schriftelijk verzoek (eigenhandig te schrijven)
 3. Ik, XXXXXXXX, wens dat er euthanasie op mij wordt toegepast.
 4. Voorbeeld van een schriftelijk verzoek geschreven door een derde.
 5. XXXXXXXX wenst dat er euthanasie op hem/haar wordt toegepast.

Related Posts