Wat zet je in een reflectie?

Wat zet je in een reflectie?

In een reflectieverslag laat je zien wat je van je ervaringen hebt geleerd en wat voor invloed dat heeft op je denken en handelen. Je bespreekt je sterke en zwakke eigenschappen en je eigen ontwikkeling. Voor veel opleidingen schrijf je regelmatig een reflectieverslag; meestal na een stage of voor een assessment.

Bij veel opleidingen moet je regelmatig een reflectieverslag schrijven….Hoe kom je aan goede feedback op basis waarvan je kunt reflecteren?

  1. beschrijf de situatie;
  2. geef aan wat je rol was;
  3. geef aan hoe en waarom je zo gehandeld hebt;
  4. benoem wat je moeilijk vindt en waarom;
  5. vraag concreet naar het effect van je handelen.

Wat is een persoonlijke reflectie?

Zelfreflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Het draait bij reflectie altijd om jou.

Lees ook:   Welk dier behoort niet tot de Veluwse big five?

Wat is reflectie voorbeeld?

In een reflectieverslag voorbeeld omschrijf je jou acties of taken. Indien je acties moet omschrijven, omschrijf je precies wat je gedurende de taak hebt gedaan. Ook moet je beschrijven wat de anderen precies gedaan hebben en wat dat voor een effect op jou heeft gehad.

Hoe leer je reflecteren?

Door te reflecteren leer je begrijpen: 1 waarom je op een bepaalde manier gereageerd of gehandeld hebt, 2 hoe je je hierbij voelde, 3 waar dat gevoel vandaan komt, 4 of je hier vaker mee te maken hebt, 5 en hoe je bepaald gedrag zou kunnen verbeteren.

Hoe schrijf je een reflectieverslag?

Je bespreekt je sterke en zwakke eigenschappen en je eigen ontwikkeling. Voor veel opleidingen schrijf je regelmatig een reflectieverslag; meestal na een stage of voor een assessment. Vaak gebruik je hiervoor een model zoals de STARR-methode, het model van Korthagen of het ABCD-reflectiemodel.

Is reflecteren hetzelfde als evalueren?

Reflecteren is niet hetzelfde als evalueren. Als je een situatie evalueert kijk je alleen naar hoe de situatie is verlopen, hoe je hebt gehandeld, wat goed ging en wat je anders zou doen. Bij reflecteren daarentegen ga je in op het ‘waarom’ (een situatie zo is verlopen, je zo gehandeld hebt, etc.) en op je gevoel.

Related Posts