Wat zijn de 5 impulsen?

Wat zijn de 5 impulsen?

Vijf didactische impulsen Wat zijn de vijf impulsen? Oriënteren. Structureren en verdiepen. Verbreden.

Wat is de betekenis van Impuls?

Een impuls is een ingeving die een mens zomaar ineens spontaan kan krijgen. Iemand gaat plotseling iets denken of doen. Wanneer een persoon bijvoorbeeld heel even denkt aan iemand van vroeger en deze vervolgens gelijk gaat opbellen, handelt deze persoon vanuit een impuls.

Wat is een OGO school?

Ontwikkelingsgericht onderwijs legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De inspirator van deze visie op onderwijs is Frea Janssen-Vos.

Wat is de brede ontwikkeling?

Bij een brede ontwikkeling gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen tot competente personen. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen. Kinderen krijgen hiermee greep op de (sociale) wereld en leren hun plaats te bepalen in deze wereld.

Wat betekent ontwikkelingsgericht onderwijs?

Scholen voor ontwikkelingsgericht onderwijs stimuleren leerlingen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Dat doen ze door te werken in betekenisvolle thema’s. Het doel is dat leerlingen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen.

Wat is ontwikkelingsgericht werken?

Ontwikkelingsgericht werken is een educatieve methodiek gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen met aandacht voor sociale activiteiten als samen spelen, samenwerken en leren van en met elkaar. Het programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak.

Wat betekent betekenisvol leren?

Betekenisvol leren is geen nieuwe ontwikkeling. SLO omschrijft het als volgt: ‘Met betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. ‘ Betekenisvol leren vindt daartoe plaats door nieuwe kennis te verbinden aan reeds bestaande kennis.

Related Posts