Wat zijn familie woorden?

Wat zijn familie woorden?

alle bloedverwanten samen: vader, moeder, etc.

Welke woorden hebben te maken met familie?

familieachtigs ∙ familiearchief ∙

 • familiebandjes ∙ familiebedrijf ∙
 • familieberaden ∙ familiebericht ∙
 • familiefuifjes ∙ familiegebruik ∙
 • familieinkomen ∙ Familiejuwelen ∙
 • familiepension ∙ familieportret ∙
 • familiereisjes ∙ familierelatie ∙
 • Wat is de oorsprong van je voornaam?

  Naast Germaanse namen komen veel voornamen uit het Hebreeuws, Grieks en Latijn – de talen van de bijbel. Het zijn dan ook namen die samen met het christendom hier zijn ingevoerd. Ook de namen die tegenwoordig veel gegeven worden, zijn vaak verbonden met het christendom.

  https://www.youtube.com/watch?v=9KOHPAHnx7M

  groep bloedverwanten, zoals je ouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten

  Voorbeelden: `naaste familie`, `verre familie`, `familie zijn van…`
  Dat komt in de beste families voor. (dat kan iedereen overkomen)
  Het zit in de familie. (veel familieleden hebben dezelfde kwaal of eigenschap)

  Wat betekent familie voor je?

  Familie is een vereeniging van personen, die door huwelijk of bloed-verwantschap verbonden zijn door welken band voor de leden onderlinge rechten en verplichtingen ontstaan.

  Wat betekent een familielid?

  Het begrip familielid heeft 2 verschillende betekenissen: 1) lid van een familie. persoon die deel uitmaakt van de familie van iemand. Soms gebruikt voor verwanten in om het even welke graad van verwantschap, soms voor verwanten naast het onmiddellijke gezin van de betrokkene. 2) verwante soort.

  Wat is familiale situatie?

  gemoedelijk, de familie betreffend ♢ Hij werd door zijn vriend of een heel familiale manier begroet. 2. familiale verzekering: een verplichte WA-verzekering 3. voorkomen van ziekte in de familie zonder dat de erfelijkheid duidelijk is …

  Waar komt het woord familie vandaan?

  familie ‘huisgezin; geslacht of stam’ [1553; van den Werve]. Ontleend aan Latijn familia ‘geheel van huisgenoten (inclusief de slaven)’, een afleiding bij famulus ‘dienaar’, van onbekende verdere herkomst.

  Hoe omgaan met familieleden?

  Omgaan met je familie, deze tips helpen jou:

  1. Erkenning: voel, erken en respecteer je eigen behoefte om gezien te worden in wie je bent.
  2. Erkenning van de feiten zoals ze nu zijn: dat je familie je niet beantwoordt zoals jij graag zou zien.
  3. Zet er een herinnering aan een betere ervaring tegenover.

  Hoe ga ik om met mijn familie?

  Je kunt het proberen bespreekbaar te maken met je familie. Dat kan echt wat opleveren. Soms is het gesprek onmogelijk, maar dan moet je het voor jezelf uitvinden waar je je energie in steekt en wat je laat gaan. Daar heb je meestal wel steun bij nodig van anderen of therapie.

  Wat zijn familiale Services?

  Standaardtaal in het hele taalgebied zijn gezinsverzekering en gezinsbijstand. In andere combinaties is familiaal in de betekenis ‘ [..]

  Related Posts