Wat zijn Identiteitsaspecten?

Wat zijn Identiteitsaspecten?

Als je een antropoloog vraagt wat iemands identiteit is noemt hij aspecten van cultuur, taal, etniciteit en familie. Binnen de filosofie en psychologie vind je daarentegen ook visies op de mens die identiteit zien als iets wat vooral bepaald wordt binnen de persoon.

Wat is een sociaal culturele identiteit?

Een etniciteit is een sociaal-culturele identiteit met gezamenlijke kenmerken als nationaliteit, verwantschap, religie, taal, fysieke kenmerken, cultuur of geschiedenis en de daaraan ontleende normen en waarden die een groep mensen of een aantal bevolkingsgroepen verbindt.

Wat is mijn culturele identiteit?

Een culturele identiteit ontstaat als een samenleving kiest voor een groepsverbondenheid die deze zelf definieert op grond van gemeenschappelijke waarden en normen (zie ook: Amitai Etzioni) en op grond van een gemeenschappelijk verleden.

Wat is meervoudige identiteit?

Meervoudige dimensies bepalen je identiteit: gender, klasse, religie, etniciteit, … Al die dingen hebben invloed hebben op je leven.

Wat het meest belangrijke onderdeel van jouw identiteit is?

Je identiteit vormt zich door een heel scala aan dingen: karaktertrekken en aanleg, boodschappen van ouders en belangrijke anderen in je leven, ervaringen in het verleden en ervaringen in het heden.

Als je een antropoloog vraagt wat iemands identiteit is noemt hij aspecten van cultuur, taal, etniciteit en familie. Een socioloog heeft het bij voorkeur over de groepen, de staat en het type samenleving waartoe die persoon wel of niet behoort.

Wat is het ideale zelfbeeld?

Het ideale zelfbeeld is hoe je graag zou willen zijn, het reële zelfbeeld een realistischer beoordeling van de eigenschappen die je hebt of mist.

Wat betekent identiteitspolitiek?

Identiteitspolitiek is het bedrijven van politiek vanuit de sociale identiteit van een bepaalde groep en de door deze groep gedeelde ervaring van maatschappelijk onrecht.

Wat valt onder sociale identiteit?

Een sociale identiteit is het sociale element van iemands beleving van zijn identiteit ergens bij te horen. Het andere element is het gevoel apart te zijn. Een sociale identiteit kenmerkt zich door drie componenten: de indeling of classificatie, de culturele component en de zijnsdefinitie.

Related Posts