Wat zijn langdurige ziektes?

Wat zijn langdurige ziektes?

Chronische ziekten zijn langdurige ziekten die niet spontaan verdwijnen en zelden volledig genezen. Ze zijn op zijn minst verantwoordelijk voor 90% van de maatschappelijke ziektelast in België vooral door invaliditeit, maar zijn ook verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen.

Hoeveel aandoeningen zijn er?

Ranglijst aandoeningen op basis van vóórkomen

Rangnummer Aandoening Aantal
1 Nek- en rugklachten 2.064.900
2 Infecties van de bovenste luchtwegen 2.056.200
3 Artrose 1.467.200
4 Angststoornissen 1.367.300

Welke ziektes zijn er in Belgie?

De meest gemelde chronische ziekten in de bevolking zijn lagerugpijn, hoge bloeddruk, allergie, artrose, hoog cholesterolgehalte in het bloed, en nekpijn. De prevalentie van de meest voorkomende chronische ziekten is tussen 1997 en 2018 toegenomen.

Wat betekent statuut chronische aandoening?

Dankzij het statuut van persoon met een chronische aandoening (“statuut chronische aandoening”) zal u automatisch voordelen genieten, zoals de derdebetalersregeling of een vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijke aandelen (delen die u betaalt, remgelden genoemd) in het kader van de maximumfactuur.

Wat valt onder aandoening?

Een aandoening is een afwijking van de gezonde toestand van lichaam of geest. Het is een overkoepelend begrip voor de verzameling van symptomen, syndromen, klinische tekens, ziekten, handicaps, letsels en vormen van RSI.

Wat zijn de beroepsziekten?

Beroepsziekten zijn ziekten die op een directe manier worden veroorzaakt door de uitoefening van een beroepsactiviteit of die direct verband houden met de werkomstandigheden. Het is dus normaal niet mogelijk om dit soort ziekte te ontwikkelen buiten de werkomgeving.

Welke aandoening komt het meest voor in Nederland?

40 meest voorkomende ziekten

  • Artrose (1.188.600)
  • Diabetes mellitus (834.100)
  • Gehoorstoornissen (810.500)
  • Nek- en rugklachten (652.200)
  • Coronaire hartziekten (604.500)
  • Astma (477.400)
  • COPD (361.800)
  • Contacteczeem (324.600)

Related Posts