Welke artsen mogen recepten uitschrijven?

Welke artsen mogen recepten uitschrijven?

Artsen, tandartsen en verloskundigen mogen recepten uitschrijven. Zij moeten in het BIG-register staan ingeschreven. Daarnaast hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) een voorschrijfbevoegdheid.

Welke regels zijn er rondom het herhalen van recepten?

Alle medewerkers (zowel praktijkassistentes, praktijkondersteuners, nurse practitioners) zijn op de hoogte van het feit dat alle recepten van medicatie door de huisarts geautoriseerd moeten worden (zowel het herhalen van actuele of recente medicatie als nieuw voorgeschreven medicatie).

Waar vind ik mijn elektronische voorschriften?

Waar kan ik mijn elektronisch voorschrift zelf raadplegen? Surf naar www.mijngezondheid.belgie.be en meld je aan. Klik vervolgens op “Gezondheidsgegevens” en “Openstaande medicatievoorschriften”. Je vindt er een overzicht van alle elektronische voorschriften die je nog niet hebt afgehaald.

Wat is een Receptenlijn?

De receptenlijn is een menukeuze in onze telefooncentrale die u leidt naar een bandje. Op dit bandje kunt u inspreken welke medicijnen u wilt bestellen. De menukeuze is 2. Dit bandje wordt vervolgens door de assistente afgeluisterd en verwerkt.

Wat is herhaalrecepten?

Een herhaalrecept is een recept dat U chronisch gebruikt of wat U al meerdere keren doorlopend aangevraagd hebt. Een recept is bv. geen herhaalrecept als U andere klachten hebt of over wilt stappen op een ander medicijn. Zulke gevallen zult U altijd moeten overleggen met de huisarts.

Hoe werkt een herhaal recept?

Voor de herhaalservice maken de apotheek en je huisarts afspraken over hoe zij omgaan met herhaalrecepten. Ze zorgen er samen voor dat de herhaalmedicatie op tijd klaar staat in de apotheek, of bij je thuis wordt bezorgd. Die afspraken kunnen per apotheek en arts verschillen.

Wie mogen medicatie delen?

Op dit moment bestaat er in Nederland geen norm voor het veilig aanreiken/ toedienen van geneesmiddelen door zorgprofessionals in de verschillende sectoren.

Wie mogen er medicijnen voorschrijven? Artsen, tandartsen en verloskundigen mogen recepten uitschrijven. Zij moeten in het BIG-register staan ingeschreven. Daarnaast hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) een voorschrijfbevoegdheid.

Kan een psycholoog een diagnose stellen?

Een psycholoog behandelt mensen met een psychische aandoening, stoornis of andere mentale problemen. Hij of zij kan een diagnose stellen en begeleidt een persoon vervolgens bij de behandeling van het probleem of de stoornis.

Kan psycholoog ziektebriefje schrijven?

Psychologen zijn NIET gemachtigd om een medisch attest uit te schrijven. Hiervoor heeft u de goedkeuring van een psychiater of geneesheer nodig.

Kan een psycholoog medicatie voorschrijven?

Een psycholoog is geen arts en mag geen medicijnen voorschrijven. Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz.

Is een psycholoog terugbetaald?

U kan een kortdurende, ambulante behandeling volgen bij een psycholoog of orthopedagoog die grotendeels wordt terugbetaald door uw ziekenfonds, als u matig ernstige psychische problemen heeft. U heeft daarvoor een voorschrift nodig.

Wat is het verschil tussen een psychiater psycholoog en psychotherapeut?

Door de opleiding als arts kan de psychiater een diagnose stellen en medicatie voorschrijven. Psychotherapeuten en psychologen daarentegen mogen geen medicatie voorschrijven of een diagnose stellen. De titel ‘psychiater’ is beschermd dus enkel personen met het diploma van psychiater mogen deze term gebruiken.

Wat zijn UA middelen?

UA (‘Uitsluitend Apotheek’) betekent bijvoorbeeld dat het medicijn alleen bij de apotheek verkrijgbaar is. UAD staat voor ‘Uitsluitend Apotheek en Drogist’.

Welke psycholoog mag diagnose stellen?

Het stellen van een diagnose vraagt om kennis, kunde en zorgvuldigheid. Om die reden mag alleen een gekwalificeerd en bevoegd behandelaar de diagnose stellen, zoals een BIG-geregistreerd gz-psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Wie kan een diagnose stellen?

Een diagnose wordt (na verwijzing door de huisarts) vastgesteld door een psycholoog of psychiater. Deze kijkt naar al je klachten en symptomen door vragen te stellen en naar je te luisteren, soms vragenlijsten af te nemen en je gedrag te observeren.

Related Posts