Welke isotone Hypotone en hypertone vloeistoffen zijn er?

Welke isotone Hypotone en hypertone vloeistoffen zijn er?

Infuusvloeistoffen zijn isotoon als de concentratie van de vloeistof gelijk is aan die van het lichaamscelvocht van de cliënt. Hypertone of hypotone vloeistoffen hebben een respectievelijk hogere of lagere concentratie dan het lichaamscelvocht. Indeling naar PH-waarde. Dat is de zuurgraad van de vloeistof.

Wat is hypotoon?

een lage spanning hebbend; een lagere, verlaagde spanning hebbend; een lage osmotische druk hebbend; een lagere, verlaagde osmotische druk hebbend. Voorbeelden: Als in een drank het aantal opgeloste deeltjes per liter gelijk is aan die in een levende cel van ons lichaam, dan noemt men de drank isotoon.

Wat is hypertone vloeistof?

Dit zijn dranken met een hogere concentratie aan suikers en/of zouten dan de vloeistoffen in ons lichaam. Ook het drinken hiervan bevordert bij een niet goed functionerende darm het water en zoutverlies via de ontlasting, stoma of fistel.

Wat is Hypertonische oplossing?

Hypertoniciteit (hypertoon) (letterlijk verhoogde druk) is de relatief hoge osmotische waarde van een oplossing vergeleken met een andere oplossing. Bij de mens wordt de toniciteit meestal uitgedrukt ten opzichte van de normale osmotische waarde in het extracellulair milieu van het menselijk lichaam.

Wat is isotoon Hypertoon en Hypotoon?

Een hypertone drank heeft een hoge concentratie opgeloste deeltjes. Als een drank meer dan 8 gram koolhydraten per 100ml bevat wordt deze hypertoon genoemd. Een hypertone drank blijft langer in de maag en wordt dus minder snel opgenomen dan bijvoorbeeld de hypotone en Isotone Sportdrink.

Wat is een isotoon milieu?

Cellen in isotone, hypertone en hypotone oplossing Wanneer de omgeving van de cel en de celvloeistof zelf een even hoge osmotische waarde hebben, spreekt men van een isotonisch milieu. Heeft de omgeving van de cel een hogere osmotische waarde dan de cel zelf, dan bevindt de cel zich in een hypertonisch milieu.

Voorbeelden: Aqua pro injectione of steriel water.

  • Plasma van bloed: 280 – 295 mmol/l.
  • Isotone oplossing: +/- 300 mmol/l.
  • Hypertone oplossing: > 310 mmol/l.
  • Sterk hypertone oplossing: > 650 mmol/l (best via CVK)
  • Zeer sterk hypertone oplossingen: > 800 mmol/l (zeker via CVK)
  • Hypotone oplossing: niet geschikt voor I.V.

Wat is een isotone infuusvloeistof?

Infuusvloeistoffen zijn isotoon als de concentratie van de vloeistof gelijk is aan die van het lichaamscelvocht van de cliënt. Hypertone of hypotone vloeistoffen hebben een respectievelijk hogere of lagere concentratie dan het lichaamscelvocht.

Related Posts