Welke kennis en vaardigheden een verzorgende moet bezitten om een evaluatiegesprek te kunnen houden?

Welke kennis en vaardigheden een verzorgende moet bezitten om een evaluatiegesprek te kunnen houden?

Oog voor detail hebben. Empathisch zijn en je goed kunnen inleven in de zorgvraag. Flexibel zijn en emotioneel stabiel. Respect hebben voor de wensen van cliënten en je kunt je verdiepen in de zorgvraag.

Wat is PDL en ADL?

PDL wordt toegepast bij ernstige, chronisch verpleegbehoeftige patiënten waarbij ADL training en zelfstandige verplaatsing niet mogelijk is. Het betreft oudere en jongere patiënten en kan somatisch en psychogeriatrisch zijn. [2] PDL is een vast onderdeel van moderne dementiezorg.

Hoe is belevingsgerichte zorg ontstaan?

Waarom belevingsgerichte zorg? Uiteindelijke doel is een betere kwaliteit van leven van degene die zorg krijgt. Uit de praktijk blijkt dat mensen meer zelf doen, meer plezier hebben en minder onrust vertonen. En dat maakt mantelzorgers en verzorgenden ook gelukkiger.

Welke kennis en vaardigheden een verzorgende moet bezitten om een evaluatie gesprek te voeren over het communiceren met de samenleving?

Het gaat dan om:

  • Observatievaardigheden.
  • Communicatievaardigheden.
  • Zorginhoudelijke kennis.

Welke kennis en vaardigheden moet een zorgvrager hebben om zelf zorg te kunnen dragen voor de woonsituatie en om te kunnen communiceren met de samenleving?

Tips voor zelfredzaamheid & de intake Belangrijk is om de persoonlijke situatie van de cliënt in kaart te brengen, te kijken naar de persoon als geheel, actief te luisteren en de cliënt actief te betrekken. Het kan voorkomen dat de cliënt een beperkt zelfinzicht heeft.

Wat zijn Passiviteiten?

houding van iemand die een handeling ondergaat zonder te reageren. Ze kan in verband staan met een → asthenische constitutie of met een psychische stoornis (remming, inhibitie).

Wat is ADL zorg?

ADL: activiteiten Eten en medicijnen innemen; Drinken; Naar het toilet gaan; Uit en in bed komen (en gaan zitten en weer opstaan);

Related Posts