Welke maand ontvang je vakantiegeld?

Welke maand ontvang je vakantiegeld?

Uitbetaling vakantiegeld De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld. Afspraken over de uitbetaling staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Welke week vakantiegeld?

De officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag. De regels rondom de vakantiebijslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Het vakantiegeld bouw je op tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar.

Wie betaalt vakantiegeld uitzendkracht?

Arbeiders-uitzendkrachten ontvangen hun vakantiegeld van de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie, in het jaar dat volgt op de prestaties.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik 2021?

Je vakantiegeld is minimaal 8% van je brutosalaris tussen 1 juni 2020 en 1 juni 2021. Dit krijg je bovenop je brutosalaris. Goed om te weten: onder andere winstuitkering, eindejaarsuitkering en overwerkuren tellen niet mee voor het vakantiegeld (tenzij anders vermeld in je CAO).

Welke datum vakantiegeld 2021?

Wij zochten het uit! De Rijksoverheid heeft in één keer duidelijkheid geschept. Volgens de wet moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei 2021 uiterlijk op 30 juni 2021 zijn uitbetaald.

Hoeveel vakantiedagen Randstad?

Per jaar is dit viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week. Werk je dus 32 uur per week, dan heb je per jaar recht op minimaal 128 uur vakantie. Dat zijn vier weken. Iemand die fulltime werkt, dus 40 uur per week, heeft per jaar recht op minimaal 160 uur vakantie.

Heeft een uitzendkracht recht op ADV dagen?

Wordt de uitzendkracht beloond volgens de inlenersbeloning, dan heeft hij recht op dezelfde regeling van arbeidsduurverkorting (ADV/ATV) waar ook medewerkers in dienst van de opdrachtgever (in een gelijke of gelijkwaardige functie) recht op hebben.

Heb je recht op vakantiegeld?

Ja, iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt ten minste 8% van het brutoloon, tenzij een cao of een andere regeling iets anders bepaalt. Loon en vakantiegeld samen is altijd ten minste 108% van het minimumloon.

Heb ik recht op betaald verlof bij interim?

Als interim heb je ook recht op jaarlijkse vakantie, vakantiegeld, klein verlet en betaalde feestdagen. Betaald verlof en feestdagen maken integraal deel uit van het loon. Of je nu als uitzendkracht of als vaste werknemer aan de slag bent.

Related Posts