Welke partijen zitten op dit moment in de coalitie?

Welke partijen zitten op dit moment in de coalitie?

Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het staat onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte en werd op 26 oktober 2017 beëdigd als opvolger van het kabinet-Rutte II, na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Wat is een ander woord voor coalitie?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: coalitie (zn): alliantie, unie, verbintenis, verbond.

Hoe heet de formateur?

In Nederland wordt de formateur sinds 2012 door de Tweede Kamer benoemd in plaats van door de Koning. De formateur is vaak de beoogde minister-president. In België benoemt de koning der Belgen de formateur, die later meestal eerste minister wordt.

De coalitie werd gevormd door Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D66), Christen-Democratisch Appèl (CDA) en ChristenUnie (CU), dezelfde partijen als het voorgaande kabinet-Rutte III.

Hoeveel dagen sinds verkiezingen?

Lijst van kabinetsformaties in Nederland

Jaar Kabinet Duur (dagen)
2010 Kabinet-Rutte I 127
2012 Kabinet-Rutte II 54
2017 Kabinet-Rutte III 225
2021 Kabinet-Rutte IV 299

Hoe wordt de nieuwe premier gekozen?

Sinds 1983 bepaalt artikel 48 van de Grondwet dat het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, mede door hem zelf (dus de nieuwe minister-president) wordt ondertekend. Een voordracht van de aftredende minister-president voor het koninklijk besluit ontbreekt eveneens.

Wie schrijft de verkiezingen uit?

De Kiesraad organiseert de landelijke en Europese verkiezingen. Ook beheert en regelt de kiesraad de aanmeldingen van de registraties. Het verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer vindt plaats per kieskring. Nederland heeft 20 kieskringen.

Welke partijen zitten in de regering 2021?

Deelnemende partijen

Lijst Partij Lijsttrekker
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lilianne Ploumen
8 ChristenUnie Gert-Jan Segers
9 Partij voor de Dieren Esther Ouwehand
10 50PLUS Liane den Haan

Hoelang na verkiezingen nieuw kabinet?

Kritiek. Kabinetsformaties in Nederland duren langer dan in andere landen. De langste formatie was de kabinetsformatie in 2021 die 299 dagen duurde. De duur van formaties wordt beïnvloed door of het na verkiezingen plaatsvindt, hoeveel partijen er zijn en hoe gefragmenteerd die partijen zijn.

Hoe vaak zijn er verkiezingen?

Periodiciteit

Verkiezingen in Nederland
Bestuursniveau Frequentie Laatste keer
Europese Parlementsverkiezingen elke 5 jaar 2019
Tweede Kamerverkiezingen elke 4 jaar 2021
Gemeenteraadsverkiezingen elke 4 jaar 2022

Related Posts