Welke soorten transistor zijn er?

Welke soorten transistor zijn er?

Er zijn twee basistypen transistors: de oorspronkelijke bipolaire transistor en de veldeffecttransistor (FET). De eerste wordt gestuurd door middel van een stroompje en de tweede door middel van een spanning. Elk type heeft weer twee constructies, afhankelijk waar men van uitgaat, het n of het p-gedoteerd materiaal.

Wat is het verschil tussen NPN en PNP?

Een PNP-sensor schakelt de + (plus), waar een NPN de – (min) schakelt. Bij een PNP-sensor moet de te bedienen belasting verbonden zijn met de min (-) om deze te laten bedienen. Bij de NPN moet deze met de plus (+) verbonden zijn.

Welke drie aansluitpunten heeft een transistor?

Een typische transistor heeft drie pootjes. Dat zijn de aansluitingen voor de collector, de emitter en de basis. De ingang van de transistor is de collector die is aangesloten op een voedingsbron zoals een batterij of het stopcontact. De uitgang van de transistor is de emitter.

Waar staat NPN voor?

NPN is een actieve vereniging die de gezamenlijke belangen behartigt van meer dan 100 leden. NPN is in 1983 opgericht met als doel de belangen te behartigen van bedrijven in natuur- en gezondheidsproducten. NPN staat dan ook voor Natuur- en gezondheidsProducten Nederland.

Welke transistor heb ik nodig?

Wat je van de transistors moet weten is dat er twee soorten zijn: PNP transistors en NPN transistors. De meest gebruikte NPN transistor waarvan ik denk dat je hem nodig hebt is de BC547: Dit is een standaard transistor die bij elke goede elektroboer te koop is.

Wat is een NPN transistor?

Een NPN-transistor wordt aangestuurd (of ingeschakeld) door een positieve stroom die wordt voorgemagnetiseerd bij de basis om de stroom van de collector naar de emitter te regelen.

Wat is een NPN-transistor?

Wat doet een PNP-transistor?

Een PNP-transistor werkt hetzelfde als een NPN-transistor, alleen gaat er bij een PNP-transistor een stroom lopen van de emitter naar de collector als er stroom van de emitter naar de basis wordt opgedrukt. De stromen en spanningen bij een PNP-transistor zijn dus tegengesteld aan die van een NPN-transistor.

Hoeveel aansluitpunten zitten er aan een transistor?

Een transistor heeft drie aansluitpunten: de Basis (B), Collector (C) en Emitter (E). De stroom kan bij de basis of collector naar binnen en bij de Emitter naar buiten. Hieronder zie je het symbool van een transistor. Een transistor heeft een aan en uit stand.

Wat is een transistor schakeling?

Een transistor, ook wel bekend als BJT (bipolaire junctietransistor), is een stroom-gestuurde halfgeleiderinrichting die kan worden gebruikt om elektrische stroom te regelen, waarin een kleine hoeveelheid stroom in de basisgeleider een grotere stroom tussen de collector en emitter regelt.

Hoe bereken je HFE?

IC = HFE x IB, met in dit karakteristiek HFE= 10, dus IC is 10 keer zo groot als IB. De veiligheidsfactor van IB = 1,5 x IBK is hier nog niet in mee gerekend. De verliesspanning tussen de basis en Emittor van een transistor is de drempelspanning van een diode. De drempelspanning is 0,7 Volt.

Hoe een transistor aansluiten?

Een transistor heeft drie aansluitingen. De basis (B), de collector (C) en de emitter (E). De collector (verzamelaar) is de ingang van de transistor. De emitter (uitzender) is de uitgang van de transistor.

Related Posts