Wie bepaalt SBI-code?

Wie bepaalt SBI-code?

KVK beoordeelt het voorstel en bepaalt de SBI-code(s).

Hoe SBI-code wijzigen?

Hoe wijzig ik de SBI-code van mijn bedrijf?

  1. Kies voor wijzigen.
  2. Zoek en selecteer je bedrijf.
  3. Klik op wijzigen vestigingsgegevens.
  4. Kies activiteiten wijzigen.
  5. Doorloop de stappen en verstuur de gegevens digitaal.

Wat betekent een SBI-code?

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Met welke codes uw bedrijf op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van KVK is leidend.

Aan de hand van de inschrijving bij de KvK wordt bepaald welke SBI-codes aan de organisatie kan worden toegewezen. Het is belangrijk dat bij de inschrijving in het handelsregister zo concreet mogelijk wordt omschreven wat de activiteiten worden. Vanuit deze omschrijving bepaalt de KvK namelijk de SBI-code.

Lees ook:   Hoe doe je de verhuizing doorgeven?

Wat is SBI-code 1?

Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt 1 of meer SBI-codes. Een SBI-code is een getal van 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een onderneming is. Voor elke activiteit van een onderneming krijg je een aparte SBI-code. Bepaal via de tools op deze pagina wat je SBI-code is.

Kun je 2 SBI codes hebben?

Meerdere SBI-codes mogelijk Als bedrijf kunt u verschillende activiteiten hebben. Uw bedrijf krijgt één SBI-code voor de hoofdactiviteit en SBI-codes voor eventuele nevenactiviteiten. Lees meer over het hebben van verschillende bedrijfsactiviteiten .

Welke SBI codes voor tv?

Vastgestelde SBI-codes startend met 6

Omschrijving activiteit CBS-percentage
Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s [60.xxx] 27%
Telecommunicatie [61.xxx] 37%
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie [62.xxx] 23%

Kan je meerdere SBI codes hebben?

Is Sectorcode hetzelfde als SBI-code?

Waarvoor kan uw SBI-code ondermeer worden gebruikt? De sectorcode indeling bij de belastingdienst als uw onderneming personeel aan gaat nemen. De controle door pensioenfondsen of u onder de verplichte werkingssfeer van hun pensioenfonds valt.

Lees ook:   Waar kan ik audioboeken downloaden?

https://www.youtube.com/watch?v=ow0UbVo4yp8

Related Posts