Wie is aansprakelijk bij brand?

Wie is aansprakelijk bij brand?

In theorie is de eigenaar van een gebouw altijd degene die aansprakelijk is voor de brandschade. Toch zijn er twee uitzonderingen op deze regel: De brand werd veroorzaakt door een derde of door een defect toestel. Het gebouw wordt bewoond door huurders.

Wat is verzekerd bij brandverzekering?

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen,.

Welke verzekering brand?

Brandschade aan de spullen in uw huis kunt u verzekeren met een inboedelverzekering. Voor het huis zélf heeft u een opstalverzekering nodig. Om brandschade helemaal te verzekeren heeft u ze dus allebei nodig.

Wat te doen bij brand in flat?

Als er brand is

  1. Blijf kalm;
  2. Waarschuw je huisgenoten;
  3. Verlaat via de kortste weg de woning;
  4. Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter je;
  5. Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer;
  6. Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is;
  7. Bel 112 en geef je naam en volledige adres;

Welke schade wordt gedekt door een brandverzekering?

Ze bestaat al sinds de 17de eeuw. Maar tegenwoordig dekt een brandverzekering heel wat meer dan enkel brand in de vorm van uitslaande vlammen. Naast brand bent u ook verzekerd tegen waterschade, glasbreuk, storm- en hagelschade, natuurrampen…

Wat dekt de brandverzekering niet?

Er zijn een aantal soorten schade die de brandverzekering – ook wel woningverzekering – doorgaans niet dekt. Schade die rechtstreeks verband houdt met oorlog of opeising of bezetting is ook meestal uitgesloten. Het kan enerzijds gaan om oorlog, gelijkaardige feiten of om een burgeroorlog.

Welke verzekering bij brandschade?

Essentiële verzekeringen Een inboedelverzekering en opstalverzekering zijn essentieel, zéker in geval van brand. Een opstalverzekering vergoedt de herbouw van je afgebrande koopwoning. Een inboedelverzekering vergoedt de schade aan je interieur en andere spullen.

Heb ik een brandverzekering?

Ook als huurder heb je een brandverzekering nodig. Je bent namelijk verplicht om de woning die je huurt in zijn oorspronkelijke staat aan de eigenaar terug te geven. De financiële gevolgen van een schadegeval kun je opvangen door je aansprakelijkheid als huurder te verzekeren. Je eigen spullen (meubels, kleding, pc, …)

Related Posts