Wie mogen er een recept uitschrijven?

Wie mogen er een recept uitschrijven?

Wie mogen geneesmiddelen voorschrijven?

  • Als huisarts ontvang ik dagelijks vele verzoeken om een herhaalrecept. Tot nu toe autoriseer ik alle recepten.
  • Artsen, tandartsen en verloskundigen.
  • Physician assistants en verpleegkundig specialisten.
  • Gespecialiseerde verpleegkundigen.
  • Andere beroepsbeoefenaren.

Wat mag een optometrist voorschrijven?

Een optometrist is een HBO-opgeleide paramedicus. De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen. Een optometrist is bevoegd tot het voorschrijven van corrigerende brillenglazen, contactlenzen of andere optische hulpmiddelen.

Wat is een UR geneesmiddel?

Bepaalde geneesmiddelen zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar; de zogenoemde UR-geneesmiddelen. De wet bepaalt welke beroepsbeoefenaren bevoegd zijn om UR-geneesmiddelen voor te schrijven. Van oudsher waren dat drie beroepen: artsen, tandartsen en verloskundigen.

Heb je een verwijzing nodig voor optometrist?

1. Voor een afspraak met een opticien en/of optometrist is geen verwijzing van de huisarts nodig. 2. Een afspraak/onderzoek door de optometrist of opticien wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraar ( ook niet in 2021), ook niet met een briefje van de huisarts.

Wie mogen er medicijnen voorschrijven? Artsen, tandartsen en verloskundigen mogen recepten uitschrijven. Zij moeten in het BIG-register staan ingeschreven. Daarnaast hebben verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) een voorschrijfbevoegdheid.

Wie mag UR-geneesmiddelen voorschrijven?

Artsen, tandartsen en verloskundigen In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is bepaald welke beroepsbeoefenaren bevoegd zijn om recepten voor UR-geneesmiddelen voor te schrijven. Van oudsher zijn dat drie beroepen: artsen, tandartsen en verloskundigen.

Related Posts