Hoe begin je als importeur?

Hoe begin je als importeur?

Op deze pagina:

 1. Doe marktonderzoek.
 2. Maak een importplan.
 3. Check de wetten en regels bij import.
 4. Vind de juiste leverancier.
 5. Check uw toekomstige leverancier.
 6. Maak duidelijke afspraken met uw leverancier.
 7. Bereken de kostprijs van uw importproduct.
 8. Tips.

Wat heb je nodig om te exporteren?

Standaard heb je voor iedere exportzending een factuur, paklijst en een transportdocument nodig:

 • een bill of lading bij vervoer over water;
 • een airway bill of lading bij vervoer via de lucht;
 • een CMR-vrachtbrief bij vervoer over de weg en;
 • een CIM-vrachtbrief bij vervoer per spoor.

Waarom exporteren ondernemingen?

Specialisatie en innovatie Via export kan u zich verder specialiseren in een beperkt aantal producten en zo de beschikbare kennis en middelen maximaal valoriseren. Bovendien komt u via export sneller in aanraking met nieuwe ideeën, zodat u altijd een stap voorblijft op de concurrentie.

Wat is exporteer?

Het omzetten van een bestand in een andere bestandsextensie. Bij exporteren wordt een bestand in het ene programma omgezet in een formaat dat geschikt is om door het andere programma te worden gelezen.

Hoe werkt een importeur?

Importeur of invoerder verwijst naar een economische agent die producten of diensten uit het buitenland betrekt om deze in het binnenland te kunnen verkopen. In de meeste landen voorzien de handelspraktijken dat de etikettering op een product het land van herkomst vermeldt.

Hoe invoerder worden?

 1. Importeren? Doe eerst marktonderzoek.
 2. Kostprijs voor je importproduct berekenen.
 3. Importplan maken.
 4. Word je importeur of handelsagent?
 5. Outsourcen: productie uitbesteden.
 6. Importeren, denk aan douane en belastingen.
 7. Producteisen.
 8. Vraag een invoervergunning aan om te importeren.

Waarom is export belangrijk?

De export zorgt voor 1/3 van de welvaart en voor 2,1 miljoen banen. Ook de import is belangrijk. Veel Nederlandse bedrijven importeren producten om deze te bewerken of verwerken. Daarna worden deze producten vaak weer geëxporteerd.

Wat zijn de voordelen van import?

Vijf redenen om te importeren

 • Een ontdekt gat in de Nederlandse markt benutten door een product uit het buitenland te halen;
 • Besparen op de productiekosten door een deel van de productie in het buitenland te doen;
 • De Nederlandse concurrentie aftroeven met een product dat beter en goedkoper is;

Wat is exporteren van foto’s?

Wanneer u foto’s exporteert, maakt u nieuwe bestanden waarin aanpassingen in de module Ontwikkelen en andere wijzigingen die u hebt aangebracht in de XMP-metagegevens van de foto’s, zijn opgenomen. In het exportvenster kunt u de bestandsnaam, kleurruimte, pixelafmetingen en resolutie van een foto kiezen.

Wat is exporteren Whatsapp?

Android: Ga naar de chat die je wilt bewaren. Klik rechtsboven op de drie puntjes en klik daarna op ‘Meer’. Je krijgt dan de optie ‘Chat exporteren’ .

Related Posts