Hoe rond je af op twee decimalen?

Hoe rond je af op twee decimalen?

Als je afrondt op twee decimalen dan kijk je naar het derde decimaal. Wil je afronden op drie decimalen, dan kijk je naar het vierde decimaal. Je kijk dus altijd naar het eerstvolgende decimaal. Is dit decimaal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.

Hoeveel decimalen gram?

Afronden op een geheel getal het eerste cijfer achter de komma is een 6. Je rondt dus naar boven af. Afgerond in hele grammen is het gewicht van de zak 501 gram. Afronden op één decimaal het tweede cijfer achter de komma is een 5.

Hoeveel decimalen procenten?

Procenten kunnen we als decimaal getal weergeven. ​Procent betekent per 100. We delen het percentage dus door 100 om het decimale getal met dezelfde waarde te krijgen.

Wat is de functie afronden?

De functie AFRONDEN rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen. Als de cel A1 bijvoorbeeld 23,7825 bevat en u die waarde wilt afronden op twee decimalen, kunt u de volgende formule gebruiken: =AFRONDEN (A1;2) Het resultaat van deze functie is 23,78.

Waarom afronden naar boven?

Afronden naar boven (in de informatica vaak de ceil -functie (ceilingfunctie) genoemd (van ceiling)). Het getal wordt daarbij afgerond op het laagste gehele getal dat groter is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke getal. Dus 3,14 → 4 en 5,85 → 6. Voor negatieve getallen wordt dezelfde regel toegepast: −4,24 → −4.

Wat is het afronden van een getal?

Het afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient.

Wat is een rekenkundig afronden?

Afronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van een bepaalde (gehele, eventueel negatieve) macht van 10 wordt wel rekenkundig afronden genoemd, om dit te onderscheiden van afronden naar beneden of naar boven. Zo spreekt men bijvoorbeeld van rekenkundig afronden op twee cijfers achter de komma, en rekenkundig afronden op een geheel getal.

Related Posts