Waar kan ik ongebruikte medicijnen inleveren?

Waar kan ik ongebruikte medicijnen inleveren?

Medicijnen die u niet meer gebruikt kunt u inleveren bij de milieustraat en bij de meeste apotheken. U kunt ze ook bij het restafval doen. Gooi medicijnen nooit in de wc of door de gootsteen.

Hoe gooi je naalden weg?

Oude medicijnen of injectienaalden kunnen ingeleverd worden op het milieubrengstation, of, afhankelijk van de gemeente waar u woont, in de klein chemisch afval-box of bij uw apotheek. ROVA heeft samen met gemeenten en de apotheken afspraken gemaakt over de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden.

Waar volle Naaldencontainer inleveren?

Een volle naaldencontainer valt onder het chemisch afval. U kunt deze inleveren, bij het afvalpunt klein chemisch afval van uw gemeente.

Waar kan ik oude verf weggooien?

Verf weggooien:

  • Klein chemisch afval zoals vloeibare verf lever je gratis in bij de milieustraat of afvalscheidingsstation van je gemeente.
  • Lege, opgedroogde verpakkingen van klein chemisch afval (zoals lege flessen terpentine, wasbenzine, kwastreiniger en lege verfblikken) kun je gewoon bij het restafval doen.
Lees ook:   Wat doet een varkenshouderij?

Wat betekent EXP op medicijnen?

De uiterste houdbaarheidsdatum wordt meestal vermeld als: ‘houdbaar tot’ of ‘niet te gebruiken na’ of ‘exp. dat. ‘ of ‘uiterste gebruiksdatum’. Na deze datum is het medicijn niet meer te gebruiken.

Wat doet de apotheek met teruggebrachte medicijnen?

Teruggebrachte of overgebleven medicijnen moeten vernietigd worden, omdat je niet kan weten wat er met het pakje gebeurd is en of de kwaliteit van de medicijnen dus nog wel in orde is. Die regels worden nu overtreden.

Hoe start ik een apotheek?

Zo moet je minimum 18 jaar zijn en de nodige beroepsbekwaamheid en erkenning bewijzen.

  1. Beroepskennis.
  2. Inschrijving bij de Orde der Apothekers.
  3. Inschrijving bij het RIZIV.
  4. Vergunning voor het in de handel brengen van eetwaren.

Waar kan ik naalden inleveren?

Related Posts