Wat beschrijft het model van Bohr?

Wat beschrijft het model van Bohr?

Volgens het atoommodel van Bohr houden de elektronen van een atoom zich op in een aantal schillen rondom de kern, die een verschillend energieniveau hebben. De elektronen van een stabiel atoom zitten in de schillen met de laagst mogelijke energie.

Hoe kun je de grootte van een molecuul bepalen?

De massa van een molecuul, of molecuulmassa, is gelijk aan de gezamenlijke massa van de atomen waaruit het molecuul bestaat. De molecuulmassa wordt uitgedrukt in atomaire massaeenheden (weergegeven als u (unit)). Uitgedrukt in kilogram is dat: 1 u ≈ 1,6605402 × 10−27 kg.

Hoe weet je de grootte van een atoom?

De grootte van een atoom wordt bepaald door het volume van de elektronenwolk die zich als een bol rondom de atoomkern bevindt. De straal van een individueel atoom, de atoomstraal, wordt berekend in de grootte van 30 tot 300 pm.

Volgens het atoommodel van Bohr houden de elektronen van een atoom zich op in een aantal schillen rondom de kern, die een verschillend energieniveau hebben. Elke schil kan een beperkt aantal elektronen bevatten. De elektronen van een stabiel atoom zitten in de schillen met de laagst mogelijke energie.

Wat ontdekte Bohr?

Hij publiceerde toen namelijk een theorie waarin hij de opbouw van atomen beschreef. Deze atoomtheorie van Bohr kwam twee jaar nadat Rutherford in Manchester de atoomkern had ontdekt. Met name dankzij zijn atoomtheorie wordt de Deen gezien als één van de grondleggers van de atoomfysica.

Welke taal sprak Einstein?

Albert Einstein (Ulm, 14 maart 1879 – Princeton (New Jersey), 18 april 1955) was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige van Joodse afkomst….

Albert Einstein
14 maart 1879 – 18 april 1955
Albert Einstein voor het bord tijdens een voordracht te Wenen in 1921.
Geboorteland Duitse Rijk
Geboorteplaats Ulm

Wat deed Niels Bohr?

Niels Henrik David Bohr (Kopenhagen, 7 oktober 1885 – aldaar, 18 november 1962) was een Deense theoretisch natuurkundige en theoretisch scheikundige. In 1922 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Niels Bohr wordt algemeen gezien als een van de grondleggers van de atoomfysica.

Wat betekent de elektronenconfiguratie?

De elektronenconfiguratie van een atoom of ion geeft aan hoe de elektronen verdeeld zijn in schillen en orbitalen rondom de kern van het atoom.

Wie heeft de atoom ontdekt?

In 1808 publiceerde de Engelse wetenschapper John Dalton een nieuwe theorie: Elementen bestaan uit kleine deeltjes, atomen.

Wat stelde Thomson vast?

In 1904 stelde Thomson een model van het atoom voor als een bol van positieve materie met elektronen die op elektrostatische krachten zijn geplaatst. Dus hij ontdekte niet alleen het elektron, maar ontdekte ook dat het een fundamenteel onderdeel van een atoom was.

Related Posts