Wat betekent herinner?

Wat betekent herinner?

Het werkwoord herinneren is wederkerend in de betekenis ‘zich iets voor de geest kunnen halen’, ‘iets nog weten’ en ‘iets/iemand gedenken’. Herinneren (aan) is niet wederkerend in de betekenissen ‘de aandacht vestigen op’ en ‘laten terugdenken aan’.

Het werkwoord herinneren is wederkerend in de betekenis ‘zich iets voor de geest kunnen halen’, ‘iets nog weten’ en ‘iets/iemand gedenken’. Het heeft dus een wederkerend voornaamwoord bij zich, en daarnaast een lijdend voorwerp of lijdendvoorwerpzin.

Hoe krijg ik mijn herinneringen terug?

Je herinneringen bekijken

  1. Open de Google Foto’s-app. op je Android-telefoon of -tablet.
  2. Tik onderaan op Foto’s.
  3. Tik bovenaan op een herinnering. Als je naar de volgende of vorige foto wilt gaan, tik je op de rechter- of linkerkant van het scherm.

Wat is een ander woord voor herinnering?

herinnering (zn): aandenken, relikwie, souvenir, memorabilia, reliek. herinnering (zn): gedachtenis, heugenis, memento, nagedachtenis.

Wat is een geschreven herinnering?

het weer in het bewustzijn oproepen van een gebeurtenis van het verleden, het herinneren ♢ Ter herinnering van deze gebeurtenis werd een monument opgericht.

Wat is voltooid deelwoord van herinneren?

De verleden tijd van herinneren is ‘herinnerde zich’. Het voltooid deelwoord is ‘heeft zich herinnerd’.

Is herinneren een wederkerend werkwoord?

Het werkwoord herinneren is wederkerend in de betekenissen ‘zich iets voor de geest kunnen halen’, ‘iets nog weten’ en ‘iets of iemand gedenken’. In de standaardtaal kan het wederkerend voornaamwoord (me, je, zich, ons) in die betekenissen niet weggelaten worden.

Wat is het synoniem van aandenken?

aandenken, herinnering, souvenir. in Charivarius’ Een Ander Woord (1945): aandenken: (na)gedachtenis, heugenis, herinnering, souvenir.

Wat is je eerste herinnering?

AMSTERDAM – De vroegste herinneringen van kinderen worden al voor het tweede levensjaar gevormd. Dat hebben Canadese wetenschappers vastgesteld. De meeste kinderen kunnen zich gebeurtenissen herinneren die plaatsvonden toen ze pas achttien maanden oud waren.

Is het herinnerd Of herinnert?

herinneren/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van herinneren
onbepaalde wijs
tegenwoordig (o.t.t.) herinner herinnert
verleden (o.v.t.) herinnerde herinnerde
toekomend (o.t.t.t.) zal herinneren zult/zal herinneren

Related Posts