Wat is een farmaceutische?

Wat is een farmaceutische?

betr. hebbend op de bereiding van geneesmiddelen, artsenijkundig; -e industrie, industrie die geneesmiddelen in het groot vervaardigt.

Wat is een farmaceutisch consulent?

Kerntaken van de farmaceutisch consulent zijn: het mede opstellen van FPZ-beleid, het organiseren en verbeteren van FPZ, het individueel begeleiden van patiënten met het gebruik van complexe medicatie, deskundigheidsbevordering van apothekersassistenten om hen toe te rusten voor FPZ, het bewaken van de kwaliteitszorg …

Wat valt onder farmacie?

Farmacie, ook wel artsenijbereidkunde, is een gezondheidswetenschap die zich bezighoudt met de bereiding, samenstelling, levering en het veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen. Geneesmiddelen zijn bioactieve stoffen die het verloop van een ziekte beïnvloeden, en daarmee een patiënt kunnen genezen of behandelen.

Waarom farmacie?

In de farmaceutische industrie Als farmaceutisch wetenschapper ken je snel alle aspecten van een nieuw of bestaand geneesmiddel. Zodoende bouw je een goede geloofwaardigheid op bij het medisch en farmaceutisch korps en het is ook een sterke troef bij de opleiding van personeelsleden.

Wat is transmurale farmacie?

De transmurale of poliklinische apotheek – een apotheek die bij een ziekenhuis hoort, maar de geneesmiddelen aan niet-gehospitaliseerde patiënten aflevert (meestal aan patiënten die in het ziekenhuis zijn geweest en worden ontslagen uit het ziekenhuis, of aan mensen die regelmatig in het ziekenhuis komen voor een …

Wat is Farmaceutische Hulp?

Farmaceutische zorg heeft betrekking op de levering en het toedienen van medicijnen en dieetpreparaten. Farmaceutische zorg wordt in de meeste gevallen vergoed door de basisverzekering.

Wat zijn farmaceutische internationals?

De farmaceutische industrie produceert verpakte geneesmiddelen. Ook wordt er in deze type industriesector veel onderzoek en ontwikkeling (R&D) verricht op het gebied van de farmacologie. De fabrikanten van geneesmiddelen opereren meestal mondiaal.

Related Posts